Quản Lý (Các) “Đám Mây” Trong Doanh Nghiệp

Ngày nay, phần lớn các doanh nghiệp đã triển khai hoặc đang có kế hoạch triển khai hệ thống điện toán đám mây phục vụ cho hoạt động của mình. Và do đó, các yêu cầu về khả năng quản lý cũng tăng lên. Họ cần có cơ chế theo dõi, thanh toán nội bộ […]