Dịch vụ cho thuê máy ảo (Cloud Instance / Virtual Machine) của NTCCloud cung cấp cho khách hàng các máy ảo có hiệu năng xử lý cao trên nền tảng VMWare và hạ tầng phần cứng với cấu hình mạnh mẽ.

 

Bảng giá cho thuê máy ảo

CPU (vCore) RAM (GB) Storage (GB) Giá
NCI-S1 4 4 100 700,000 VNĐ/th Chọn
NCI-S2 4 8 100 900,000 VNĐ/th Chọn
NCI-M1 6 12 100 1,300,000 VNĐ/th Chọn
NCI-M2 8 12 100 1,500,000 VNĐ/th Chọn
NCI-L1 12 16 100 2,100,000 VNĐ/th Chọn
NCI-L2 16 16 100 2,500,000 VNĐ/th Chọn
NCI-X 24 32 400 4,400,000 VNĐ/th Chọn

Tất cả các gói trên:
  • Backup hàng ngày / 7 gần nhất
  • Đã bao gồm 01 IP public

Tài nguyên bổ sung thêm

Tài nguyên Giá
CPU 100,000 VNĐ / vCore
RAM 50,000 VNĐ / GB
Storage 50,000 VNĐ / 50GB
IP Public 150,000 VNĐ / IP