GPU ảo – vGPU (virtual GPU) là gì?

Công nghệ ảo hóa cho các ứng dụng và máy tính để bàn đã tồn tại trong một thời gian dài, nhưng không phải lúc nào công nghệ này cũng được ủng hộ như người ta đã cường điệu về nó. Lỗi lớn nhất: trải nghiệm người dùng kém. Và cho đến khi GPU ảo […]

VIRTUAL PRIVATE CLOUD – VPC

Đám mây dùng riêng ảo (Virtual Private Cloud – VPC) là một phần tài nguyên được tách ra dùng riêng hoàn toàn từ một Hạ tầng điện toán Đám mây Công cộng (Public Cloud), dựa trên kiến trúc hệ thống multi-tenant. Những đặc điểm nổi bật của Virtual Private Cloud – VPC: – Triển khai […]

Quản Lý (Các) “Đám Mây” Trong Doanh Nghiệp

Ngày nay, phần lớn các doanh nghiệp đã triển khai hoặc đang có kế hoạch triển khai hệ thống điện toán đám mây phục vụ cho hoạt động của mình. Và do đó, các yêu cầu về khả năng quản lý cũng tăng lên. Họ cần có cơ chế theo dõi, thanh toán nội bộ […]