Quản Lý “Đám Mây” Toàn Diện Trên Nền Tảng Onapp Enterprise

OnApp Enterprise là một nền tảng “Quản Lý Đám Mây” (Cloud Platform Management) bao gồm cả Public Cloud, Private Cloud và Hybrid Cloud một cách hoàn chỉnh. Với trên mười năm phát triển và hơn 10.000 hệ thống đã triển khai trên toàn thế giới, OnApp Enterprise đáp ứng các yêu cầu về “Quản Lý Đám Mây” của các tổ chức, doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ với các tính năng nổi bật: dễ sử dụng, linh hoạt, TCO thấp,….Cụ thể, OnApp Enterprise có thể giúp được gì?

Quản lý cơ sở hạ tầng

OnApp được thiết kế để hỗ trợ cơ sở hạ tầng không đồng nhất, điều này rất phổ biến trong các hệ thống máy chủ của doanh nghiệp hoặc của các Nhà cung cấp dịch vụ đám mây (Cloud Services Providers – CSP). Các doanh nghiệp được hưởng lợi vì họ có thể “trộn” và kết hợp các máy chủ, thiết bị lưu trữ khác nhau do quá trình đầu tư theo thời gian, thay vì phải tuân thủ các cấu hình đồng bộ ngay từ ban đầu.

Quản lý users, server/ CPU và networking

Vì ban đầu nó được thiết kế cho CSP nên OnApp Enterprise cung cấp cho doanh nghiệp khả năng quản lý người dùng thông qua Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control – RBAC). Mô hình kinh doanh CSP được xác định dựa trên việc cung cấp các nhóm người dùng đa dạng với quyền truy cập được kiểm soát và an toàn trên cơ sở tính toán tối ưu tài nguyên cơ sở hạ tầng được cấp phát.

Tính năng bảo mật và RBAC của OnApp Enterprise cho phép quản trị viên đám mây cung cấp quyền truy cập tự phục vụ (self-services) vào tài nguyên một cách an toàn. Người quản trị đám mây có thể gán đặc quyền truy cập cụ thể cho bất kỳ người dùng hoặc nhóm người dùng nào dựa trên các quy tắc được xác định từ trước để đảm bảo an toàn cao nhất, quản trị toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT.

Xây dựng một đám mây riêng (Private Cloud) cho phép các doanh nghiệp mang lại quyền truy cập tự phục vụ (self-services) cho các tài nguyên CNTT tự đầu tư hoặc từ đám mây công cộng, nhưng với khả năng “riêng tư hóa” cơ sở hạ tầng đó theo bất kỳ cách nào họ mong muốn. Ví dụ, người sử dụng có thể xem các máy ảo và chỉnh sửa chúng, nhưng không thể xóa chúng; người dùng tài chính có thể xem chi phí nhưng không chỉnh sửa bất kỳ điều gì; những người dùng khác có thể quay các cá thể VM từ các gói được xác định trước; hoặc người quản lý có thể tùy chỉnh các tài nguyên họ cần, nhưng trong các ràng buộc do CNTT đặt ra….

Hơn nữa, OnApp Enterprise cho phép admin kiểm soát truy cập lỗi máy chủ hoặc CPU hoặc băng thông mạng, trên đến từng người dùng hoặc từng VM tạo ra. Admin có thể thêm hoặc nâng cấp CPU, cấu hình mạng … mà không phải cấu hình lại đám mây. Chức năng này cho phép quản trị viên tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên máy chủ và mạng.

Quản lý thanh toán

Doanh nghiệp cần đánh giá và phân bổ chi phí cho các cá nhân và phòng ban. Hệ thống billing của OnApp Enterprise có thể thống kê, báo cáo chi phí của từng người dùng, từng phòng ban, từng công ty thành viên… theo thời gian.

Quản lý lưu trữ

OnApp Enterprise xây dựng nền tảng lưu trữ dựa trên Software Define Storage (SDS). OnApp đã thiết kế công nghệ lưu trữ để có thể đáp ứng cơ sở hạ tầng không đối xứng, dễ dàng phát triển và mở rộng quy mô về các loại ổ cứng khác nhau như SAS, SSD, SATA, NVMe,…

Ví dụ, một công ty có thể có ổ đĩa SSD, SAS, SATA chúng khác nhau về chi phí tính trên mỗi TB. Nền tảng OnApp Enterprise cho phép admin có thể phân loại và điều hướng dữ liệu/ người dùng nào nhận được lưu trữ hiệu suất cao và dữ liệu / người dùng nào nhận được bộ nhớ có hiệu suất thấp hơn. OnApp cũng mang lại sự linh hoạt trong việc mở rộng lưu trữ, có thể thêm hoặc nâng cấp đĩa trên các nút hiện có thay vì phải thêm một nút hoàn toàn mới.

Quản lý nhiều đám mây

Nhiều tổ chức/ doanh nghiệp phân chia tài nguyên của họ giữa các đám mây dùng riêng (Private Cloud), hoặc các đám mây tại chỗ (On-Premise Cloud) và đám mây công cộng (Public Cloud). Hơn nữa các doanh nghiệp lớn còn có thể lưu trữ đám mây ở một số vị trí địa lý khác nhau. Với OnApp Enterprise, quản trị viên có thể giám sát và kiểm soát tất cả cơ sở hạ tầng các loại đám mây này trong cùng một giao diện – họ không phải đăng nhập vào nhiều bảng điều khiển.

Giao diện thống nhất này loại bỏ các silo quản lý và cho phép sử dụng cơ sở hạ tầng hiệu quả hơn. Ví dụ: giả sử Mr.Khoa điều hành trung tâm dữ liệu đặt tại văn phòng và Mr. Thanh điều hành trung tâm dữ liệu đặt tại Data Center của Viettel. Khi Mr.Khoa hết dung lượng, anh ta chỉ mua thêm máy chủ, không biết rằng Mr.Thanh đang có thừa đến 50% hiệu suất của mình.

Với OnApp, mọi người đều biết về khả năng bổ sung trong trung tâm dữ liệu của Mr.Thanh và có thể sử dụng nó để mở rộng quy mô. Kiểm soát chi phí là một lợi thế khác: thay vì xoay vòng các trường hợp mới trên Amazon Web Services, quản trị viên và người dùng có thể truy cập tài nguyên đám mây trên cơ sở hạ tầng mà công ty đã sở hữu, từ đó loại bỏ nhu cầu chi phí AWS đó.

Phần kết luận

Khi các doanh nghiệp mở rộng việc sử dụng công nghệ đám mây, họ cần khả năng quản lý lớn hơn để tối đa hóa hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng và đảm bảo rằng tất cả người dùng đều có quyền truy cập vào tài nguyên một cách tối ưu nhất. OnApp Enterprise cung cấp nền tảng giúp đơn giản hóa việc quản lý các đám mây này một cách minh bạch và thông minh nhất.

Liên hệ NTC Cloud Team