Storage Private Cloud

Dịch vụ cho thuê hạ tầng lưu trữ doanh nghiệp theo mô hình private cloud storage giúp doanh nghiệp cung cấp không gian lưu trữ cho toàn bộ nhân viên, phòng ban một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Các ưu điểm của một hệ thống lưu trữ doanh nghiệp theo mô hình private cloud storage:

  • Tiết kiệm chi phí xét trên quy mô lưu trữ.
  • Kiểm soát hoàn toàn dữ liệu của doanh nghiệp.
  • Chủ động lựa chọn các phương án sao lưu, đồng bộ.
  • Tùy chọn thiết lập hệ thống để đáp ứng theo nhu cầu đặc thù.
  • Hot Storage: Dùng cho các yêu cầu truy xuất liên tục với lưu lượng lớn.
  • Cold Storage: Dùng cho nhu cầu lưu trữ dữ liệu lâu dài, tối đa không gian lưu trữ.

Hệ thống lưu trữ NAS QNAP vận hành trên nền tảng hề điều hành QTS hoặc QES chuyên dùng cho quản lý lưu trữ cloud trên phần cứng độc quyền, cung cấp giải pháp lưu trữ hiệu quả và tối ưu.

Bảng cấu hình tham khảo

Package Capacity storage Tiering storage Connection Migration NAS Redundant disk Spare disk Redundant Power Full Ctrl Expandable storage Price
Cold-1 20TB N/A 4x 1GbE Yes N+1 1 Option Yes 144TB
Cold-2 60TB N/A 4x 1GbE Yes N+1 1 Option Yes 144TB
Cold-3 100TB N/A 4x 1GbE Yes N+1 1 Option Yes 144TB
Cold-4 140TB N/A 4x 1GbE; 2 x 10GbE SFP+ Yes N+1 1 Option Yes 1152TB
Hot-1 10TB 960GB 4x 1GbE; 2 x 10GBASE-T Yes N+1 1 Option Yes 144TB
Hot-2 40TB 1.9TB 4x 1GbE; 2 x 10GbE SFP+ Yes N+1 1 Option Yes 1152TB
Hot-3 70TB 3.8TB 4x 1GbE; 2 x 10GbE SFP+ Yes N+1 1 Option Yes 1152TB
Hot-4 100TB 5.7TB 4x 1GbE; 2 x 10GbE SFP+ Yes N+1 1 Option Yes 1152TB

Các chuẩn kết nối hỗ trợ cho việc mở rộng (qua enclosure)

  • SAS
  • USB 3.0
  • Enthernet
  • QNAP Virtual JBOD (vJBOD)

Bạn cần tư vấn thêm?