Blockchain sẽ kết thúc thời kỳ Middle Man ?

Blockchain: khi các bên trung gian sẽ không còn cần thiết Trước khi blockchain ra đời, việc mua và bán đều cần 1 bên trung gian, như 1 ngân hàng hoặc người môi giới, đứng ra nắm giữ dữ liệu tài chính tại các phòng máy tính của họ. Khi bạn chuyển tiền hoặc mua […]