Deep Learning, Artificial Intelligence – AI: Khi GPU lên tiếng

Về thông thuường, thường sức mạnh tính toán đi cùng với số lượng CPUs và số lượng core trên mỗi unit tính toán. Suốt thập niên 90, khi WinTel bắt đầu đánh chiếm thị trường DC cho mảng doanh nghiệp, hiệu suất của ứng dụng và throughput của DB được cân đối trực tiếp cho […]

Giải pháp Rack Scale Design – RSD của Supermicro

Supermicro – Giải pháp Rack Scale Design (RSD) mới, hỗ trợ lưu trữ trên NVMe, High-Density, High-Performance Tại ngày hội OpenStack Days 2017, Supermicro đã giới thiệu giải pháp mới Rack Scale Design (RSD), hỗ trợ Intel® Xeon® Scalable Processor – dựa trên kiến trúc Gen X11 và hỗ trợ tất cả Server và hệ […]

Blockchain sẽ kết thúc thời kỳ Middle Man ?

Blockchain: khi các bên trung gian sẽ không còn cần thiết Trước khi blockchain ra đời, việc mua và bán đều cần 1 bên trung gian, như 1 ngân hàng hoặc người môi giới, đứng ra nắm giữ dữ liệu tài chính tại các phòng máy tính của họ. Khi bạn chuyển tiền hoặc mua […]