VMWARE CLOUD FOUNDATION – NỀN TẢNG SDDC HỢP NHẤT CHO ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY LAI

 

VMWARE CLOUD FOUNDATION LÀ GÌ?

VMware Cloud Foundation là nền tảng SDDC hợp nhất của VMware dành cho môi trường điện toán đám mây lai. Dựa trên công nghệ ảo hóa máy chủ, lưu trữ và hạ tầng mạng của VMware, giải pháp này cung cấp một cấu trúc phần mềm tích hợp ngay từ ban đầu và có thể được sử dụng tại chỗ để triển khai môi trường điện toán đám mây riêng hoặc dưới dạng dịch vụ từ môi trường điện toán đám mây công cộng với những thao tác vận hành đơn giản và đồng nhất. Những thành phần cốt lõi của VMware Cloud Foundation là VMware vSphere, Virtual SAN và NSX. VMware Cloud Foundation còn được trang bị thành phần VMware SDDC Manager để tự động hóa toàn bộ vòng đời của hệ thống và đơn giản hoá các thao tác vận hành phần mềm. Ngoài ra, giải pháp này còn có thể được sử dụng cùng với VMware vRealize® Suite, VMware Horizon® và VMware Integrated OpenStack.

Cấu trúc phần mềm của VMware Cloud Foundation

NHỮNG LỢI ÍCH CHÍNH

VMware Cloud Foundation đơn giản hoá đáng kể hành trình hướng tới môi trường điện toán đám mây lai, trong khi vẫn nâng cao hiệu quả quản trị và hạ thấp tổng chi phí sở hữu (TCO). Những khách hàng triển khai giải pháp VMware Cloud Foundation đều thu được những lợi ích sau đây:
•   Tốc độ đưa sản phẩm, dịch vụ mới ra thị trường nhanh hơn từ 6-8 lần nhờ loại bỏ các quy trình phức tạp liên quan đến thiết kế, đo kiểm, triển khai và cấu hình hệ thống
•   Nâng cao hiệu quả làm việc của nhà quản trị tới gấp 2 lần bằng cách tự động hóa những tác vụ thường xuyên như vá lỗ hổng, cập nhật và giám sát phần mềm
•   Giảm TCO tổng thể của các môi trường điện toán đám mây riêng từ 30-40%
•   Loại bỏ chi phí phần cứng khi sử dụng tài nguyên dưới dạng dịch vụ thuê từ môi trường điện toán đám mây công cộng.

ĐIỂM ĐỘC ĐÁO CỦA GIẢI PHÁP LÀ GÌ?

Một cấu trúc tích hợp được định nghĩa bằng phần mềm ngay từ ban đầu. VMware Cloud Foundation tích hợp các thành phần máy chủ, lưu trữ và mạng vào trong một lớp phần mềm, đảm bảo khả năng tương thích hoạt động toàn diện của toàn bộ cấu trúc phần mềm nhằm cung cấp một lộ trình dễ dàng nhất để triển khai một cơ sở hạ tầng ảo hóa cho một môi trường SDDC.

Giải pháp hạ tầng siêu hội tụ thế hệ mới. VMware Cloud Foundation đưa giải pháp hạ tầng siêu hội tụ lên một tầm cao mới bằng cách gia tăng mức độ hội tụ của các thành phần máy chủ và lưu trữ thông qua bao gồm chức năng ảo hóa mạng với VMware NSX. Điều đó cho phép có được giải pháp quản lý mạng đơn giản hơn và khả năng mở rộng đàn hồi ở quy mô toàn bộ trung tâm dữ liệu.

Hoạt động dưới dạng dịch vụ từ môi trường điện toán đám mây công cộng. VMware Cloud Foundation có thể hoạt động dưới dạng dịch vụ từ các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu, thiết lập một mô hình hoạt động chung giữa môi trường điện toán đám mây riêng và môi trường điện toán đám mây công cộng trong đó sử dụng các kỹ năng, công cụ và quy trình quản trị hiện có.

Quản lý Vòng đời Tự động. VMware Cloud Foundation được trang bị thêm thành phần VMware SDDC Manager với khả năng đơn giản hoá đáng kể các hoạt động triển khai và vận hành của toàn bộ cấu trúc phần mềm, tự động hóa các quy trình triển khai, tác vụ cấu hình, vá lỗ hổng và nâng cấp phần mềm.

CÁC TÍNH NĂNG VÀ KHẢ NĂNG CHÍNH

Các năng lực phù hợp cho doanh nghiệp: VMware Cloud Foundation cung cấp chức năng dành cho doanh nghiệp hoàn chỉnh và tiên tiến dựa trên các giải pháp hàng đầu thị trường của VMware.

•   Ảo hóa Máy chủ: Với vSphere, VMware Cloud Foundation nâng cao năng lực của người dùng để ảo hóa bất kỳ ứng dụng nào một cách tự tin, cung cấp một cơ sở hạ tầng có độ sẵn sàng, ổn định cao theo nhu cầu và phù hợp với bất kỳ môi trường điện toán đám mây nào.

•   Ảo hóa Lưu trữ: VMware Cloud Foundation hỗ trợ Virtual SAN phiên bản 6.2 mới nhất với hiệu năng của lưu trữ toàn flash và các dịch vụ lưu trữ ở cấp độ doanh nghiệp, bao gồm các cơ chế chống trùng lặp dữ liệu (deduplication), nén dữ liệu (compression) và mã hóa bảo vệ dữ liệu (erasure coding). Công nghệ Virtual SAN cung cấp khả năng lưu trữ có thể co giãn và qua đó đơn giản hoá đáng kể hoạt động quản lý lưu trữ.

•   Ảo hóa Mạng: Thông qua VMware NSX, VMware Cloud Foundation tách chức năng quản lý mạng khỏi các thiết bị chuyển mạch vật lý, tạo ra một mô hình hoạt động linh hoạt hơn và hỗ trợ mức độ bảo mật cao hơn thông qua kiến trúc vi phân vùng (micro-segmentation).

Quản lý Vòng đời Tự động: VMware Cloud Foundation bao gồm VMware SDDC Manager, một công cụ mới dành cho các nhà khai thác điện toán đám mây để tự động hóa các quy trình công việc lắp đặt và vận hành của toàn bộ cấu trúc phần mềm.

•   Triển khai: SDDC Manager rút ngắn thời gian triển khai từ nhiều tuần xuống còn vài giờ bằng cách tự động hóa việc cài đặt phần mềm, tạo các cluster quản lý và triển khai các máy ảo (VM) cơ sở hạ tầng.

•   Cấu hình: SDDC Manager tự động hóa việc cấu hình các phần tử sau đây: mạng vật lý, các VLAN, hệ thống lưu trữ, vv…

•   Vá lỗ hổng và nâng cấp phần mềm: SDDC Manager cho phép vá lỗ hổng/nâng cấp phần mềm trong toàn bộ cấu trúc (bao gồm VMware vCenter Server®) bằng một cú nhấp chuột. Các nhà quản trị điện toán đám mây được linh động trong việc lựa chọn thời điểm và phạm vi của các bản cập nhật.

Lựa chọn triển khai linh hoạt: Khách hàng có thể triển khai VMware Cloud Foundation tại chỗ một cách linh hoạt dựa trên nhiều giải pháp phần cứng đủ điều kiện, bao gồm QCT, Dell, VCE và HP hoặc dưới dạng dịch vụ thông qua các đối tác điện toán đám mây công cộng của VMware.

CÁC TÌNH HUỐNG ỨNG DỤNG BAN ĐẦU

Cơ sở hạ tầng Ảo hóa: Sử dụng hiệu năng, độ sẵn sàng và khả năng mở rộng cao của VMware SDDC để chạy bất kỳ ứng dụng quan trọng nào như là cơ sở dữ liệu, ứng dụng Web, VDI, v.v… Cơ sở hạ tầng Desktop Ảo:

Cung cấp nền tảng để chạy các ứng dụng và cơ sở hạ tầng ảo hóa hoặc từ xa. Nếu được triển khai với VMware Horizon, VMware Cloud Foundation sẽ tiếp tục kéo dài vòng đời của phần mềm bằng SDDC Manager.

Môi trường điện toán đám mây riêng: Triển khai giải pháp với một nền tảng quản lý điện toán đám mây để hỗ trợ mô hình tự phục vụ đầy đủ để xây dựng môi trường điện toán đám mây riêng hoàn chỉnh. Nếu được sử dụng cùng với vRealize Suite, VMware Cloud Foundation sẽ kéo dài hơn nữa vòng đời của phần mềm bằng SDDC Manager.

CÁC PHƯƠNG ÁN TRIỂN KHAI

Giải pháp VMware Cloud Foundation có ba phương án triển khai:

•   Các hệ thống sẵn sàng: Các Node sẵn sàng cho VSAN và thiết bị chuyển mạch đủ điều kiện. Để tìm hiểu thêm về các đối tác phần cứng đủ điều kiện, vui lòng truy cập trang sản phẩm VMware Cloud Foundation.

•  Các hệ thống tích hợp: Cấu trúc phần mềm VMware Cloud Foundation được cài đặt và tích hợp sẵn trên thiết bị phần cứng đủ điều kiện (ví dụ như VCE vXRack 1000 SDDC).

•   Dưới dạng dịch vụ từ môi trường điện toán đám mây công cộng: Chạy giải pháp VMware Cloud Foundation như là một dịch vụ, được quản lý bởi các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây công cộng.

Nguồn: VMware

Tìm hiểu thêm: VMware Cloud Foundation