sddc

Quản lý Data Center ảo

Unified Data Center Management Software – Phần mềm quản lý DC hợp nhất Là DC đã ảo hoá vận hành tự động được quản lý bởi thông tin và các chính sách (policy) định sẵn bởi phần mềm, để tinh giản việc quản lý và vận hành hệ thống. Một platform đã được hợp nhất […]

customer-stories-banner

Tổng quan công nghệ VSAN

VSAN – Virtual Storage Area Network ra đời dựa trên ý tưởng VLAN (Virtual Local Area Network) của Cisco nhưng dành cho mảng lưu trữ data. Đến 2004 thì công nghệ VSAN chính thức được Hiệp hội tiêu chuẩn CNTT quốc tế công nhận là chuẩn ANSI.

maxresdefault

Bảo mật trong môi trường cloud

(Kỳ cuối: Tiếp theo loạt bài trên Havard Business Review – Lê Quang – NTC Cloud lược dịch) Các cuộc tranh luận xung quanh chủ đề bảo mật của cloud thì thường được chia ra nhiều bên, một bên sợ rằng data sẽ ít được bảo mật hơn trong môi trường cloud, còn số khác […]