Public Cloud, Hybrid và Private Cloud là gì ? tại sao doanh nghiệp lại cần đến (P1)?

Private Cloud là gì ?

Private Cloud thường được xem như là giải pháp cho tất cả vấn đề về điện toán. Nó được hứa hẹn như là giải pháp tiết kiệm chi phí, điện năng, triển khai nhanh chóng và khách hàng hoàn toàn có quyền kiểm soát hệ thống. Nhưng vậy thì chính xác Private Cloud là gì? Tại sao mọi người vẫn chưa sẵn sàng dùng Private Cloud ? bài viết này sẽ giải thích về Private Cloud, định nghĩa của nó và cách triển khai và những lựa chọn khách hàng có trước khi lựa chọn hệ thống Private Cloud phù hợp. Đầu tiên, chúng ta hãy đến với định nghĩa về Cloud và các mô hình trong công nghệ này.

‘Cloud’ chính xác là gì ?

Trước khi đi vào công nghệ này, ta cần có cái nhìn rõ hơn về công nghệ cloud. NIST (Viện Quốc gia về tiêu chuẩn và công nghệ Mỹ) định nghĩa rằng:” điện toán đám mây – Cloud computing là mô hình mạng tiện ích có khả năng truy cập vào 1 ‘hồ’ chia sẻ tài nguyên điện toán (như network, servers, storage, các ứng dụng và dịch vụ) và có thể nhanh chóng cung cấp, giải phóng tài nguyên mà không đòi hỏi nhiều bước hoặc can thiệp từ nhà cung cấp dịch vụ”.
NIST liệt kê 5 đặc điểm cơ bản của cloud computing như sau:

  • On-demand self-service – tự phục vụ nhu cầu: khách hàng có thể tự quản lý dịch vụ của họ mà không cần sự trợ giúp của phòng IT hoặc nhà cung cấp hosting.
  • Broad network access – khả năng truy cập mạng rộng khắp: các dịch vụ cloud cần được truy cập thông các công nghệ mạng bình thường.
  • Resource pooling – hồ chứa tài nguyên: các dịch vụ chạy trong datacenter sử dụng hạ tầng chia sẻ với nhiều khác hàng khác nhau.
  • Rapid elasticity or expansion – co giãn nhanh chóng: khả năng của dịch vụ cloud có thể được co giãn dễ dàng theo đúng nhu cầu. Các dịch vụ phải được scale up và down theo đúng nhu cầu.
  • Measured service – đo lường dịch vụ: khả năng của dịch vụ cloud được tối ưu cho lưu lượng sử dụng của khách hàng và được báo cáo thường xuyên

NIST cũng liệt kệ 3 mô hình dịch vụ, được dùng để định nghĩa các dịch vụ cung cấp trong cloud. Các mô hình này định nghĩa các dịch vụ như SaaS, PaaS và IaaS:

Software as a Service – SaaS

Trong mô hình này, các software chạy trong datacenter của nhà cung cấp và được quản lý bởi nhà cung cấp dịch vụ. Microsoft Office 365 là ví dụ điển hình của mô hình SaaS.

Platform as a Serice – PaaS

Trong mô hình này, 1 Server chạy trong trong datacenter của nhà cung cấp và được kiểm soát hoàn toàn bởi nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên khách hàng được quản lý các ứng dụng chạy và lưu trữ dữ liệu trên Server này. Ngoài Window Azure, NTC Cloud là ví dụ điển hình trong mô hình này.

Infrastructure as a Serice – IaaS

Trong mô hình này, Server chạy trong datacenter của nhà cung cấp, nhưng được quản lý hoàn toàn bởi khách hàng. Mọi thứ chạy trên Server thuộc hoàn toàn trách nhiệm của khách hàng: bao gồm OS (bất kỳ hệ điều hành nào), các ứng dụng và data lựu trữ trên Server.
Việc phân loại các mô hình dịch vụ như trên không có nghĩa định nghĩa các tiêu chuẩn thông thường nhưng được xem như là hướng dẫn thông thường cho mọi người dễ hiểu. Lưu ý quan trọng là luôn có những chồng chéo trong các mô hình dịch vụ. Đâu là điểm dừng của IaaS, và đâu là điểm bắt đầu PaaS? Định nghĩa như thế nào còn tuỳ vào việc ký kết với nhà cung cấp dịch vụ cloud!

Tiếp nữa, NIST cũng định nghĩa 4 mô hình triển khai cho cloud:

Private Cloud

Đây là hạ tầng cloud được dành cho chỉ DUY NHẤT 1 khách hàng. 1 hệ thống private cloud có thể được đặt ở datacenter của khách hàng hoặc phòng computer nhưng cũng có thể đặt tại datacenter của nhà cung cấp dịch vụ. hệ thống private cloud có thể được quản lý bởi khách hàng, nhà cung cấp hoặc 1 bên thứ 3. Tuy nhiên, khách hàng phải chịu toàn bộ chi phí cho giải pháp tại tất cả thời điểm.

Public Cloud

Đây là hạ tầng cloud, được dùng cho TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, không giới hạn đó là khách hàng cá nhân hoặc là công ty lớn. Public cloud được dùng phổ biến và dễ dàng giống như điện thông thường vậy. Office 365 lại là ví dụ điển hình cho giải pháp public cloud, Microsoft Azure và NTC Cloud Server cũng vậy.

Community Cloud

Là hạ tầng cloud được chia sẻ cho nhiều tổ chức hoặc người dùng có chung mục đích. Việc quản lý 1 community cloud có thể do 1 một tổ chức hoặc 1 bên thứ 3.

Hybrid Cloud

Là hạ tầng cloud được kết hợp từ 3 mô hình cloud kể trên. Trong hệ thống Mirosoft Office 365, có thể có nhiều mailbox lưu trữ trong hệ thống của Microsoft datacenter, nhưng cũng có thể kết hợp với Exchange Server và các mailbox dùng riêng. Kết hợp lại, tạo nên 1 hệ thống lại – hybrid messaging system.
Phần 2
https://www.ntccloud.com/private-cloud-la-gi-va-tai-sao-doanh-nghiep-lai-can-den-p2-p1970.html