Hệ Thống Private Cloud là gì và tại sao doanh nghiệp lại cần đến ? (P2)

HỆ THỐNG PRIVATE CLOUD
Hệ thống Private cloud thể hiện sự linh hoạt trong việc quản lý hạ tầng và thanh toán chi phí, có thể đạt được bằng cách sử dụng ảo hoá, Microsoft Hyper-V hoặc VMware. Nhưng việc nhìn nhận Private Cloud không chỉ là về ảo hoá. Triển khai thành công hệ thống Private Cloud phụ thuộc vào các yếu tố như:

  • Service management: quản lý các dịch vụ và automation – tự động hoá là các tính chất quan trọng trong hệ thống cloud. Mỗi bước đi, mỗi hành động phải đồng nhất, được lặp lại và được ghi nhận (documented) để giữ platform thống nhất hoàn toàn. Tất cả Server cần được đồng nhất với nhau để có thể cho ra kết quả mà chúng ta có thể đoán trước được. Nếu không có giải pháp Service Management đúng đắn, dịch vụ cloud sẽ không thể hoàn thành được.
  • Applications – chất lượng của các ứng dụng có thể xây dựng hoặc đạp đổ giải pháp cloud của doanh nghiệp. Ứng dụng phải được quản lý từ portal của nhà cung cấp cloud, phương pháp đo lường càng khả thi, linh hoạt càng tốt. Thêm nữa, khi ứng dụng cần nhiều resource thì cần hệ thống cần phải được scale up.
  • Organization – Tổ chức/công ty cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho công nghệ Cloud. Với công nghệ Cloud, doanh nghiệp sẽ chuyển hướng tập trung từ thuần công nghệ sang các giải pháp hướng tới việc kinh doanh.

 
Lợi thế to lớn của việc triển khai công nghệ cloud chính là tốc độ và sự linh hoạt trong việc cung cấp dịch vụ. Các tài nguyên được gán cho ứng dụng để phù hợp với nhu cầu. Việc đo lường và tính tiền thông thường được thực hiện theo tháng (theo ngày hoặc giờ đều có thể làm được)

Ưu điểm của Private Cloud vs Public Cloud


Triển khai 1 hệ thống private cloud trong hệ thống có thể rất tốn kém, nhưng sẽ thu lại kết quả bất ngờ ngay khi bắt tay xây dựng.
Các lợi ích ích chính của hệ thống Private Cloud:

  • Tài nguyên được ảo hoá và chỉ được chia sẻ cho nội bộ doanh nghiệp.
  • Các cluster của hệ thống chỉ phục vụ duy nhất cho 1 doanh nghiệp.
  • Có thể dùng kết nối thông qua internet, cáp quang và mạng riêng.
  • Thích hợp cho hệ thống core và lưu trữ thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp.

KẾT
Hệ thống Private Cloud được định nghĩa bởi sự linh hoạt, và đạt được sự linh hoạt bằng cách tự cấp tài nguyên theo nhu cầu, tạo các hồ chứa tài nguyên và đo lường dịch vụ. Điều này có nghĩa end-user, có thể là các phòng ban hoặc đơn vị kinh doanh, phải chịu trách nhiệm cho việc liệt kê các nhu cầu về điện toán, chứ không phải là các phòng IT. Các bàn phong IT chỉ phải chịu trách nhiệm cho hạ tầng chứ không phải từng tài nguyên đơn lẻ. End-user tự tạo các tài nguyên họ cần, trả phí và có thể huỷ các tài nguyên khi không dùng nữa.
Việc sử dụng giải pháp Private Cloud cho doanh nghiệp khả năng linh hoạt vô cùng lớn, cả về kỹ thuật lẫn tài chính khi doanh nghiệp hoàn toàn chủ động trong việc chi tiền và kiểm soát mực độ sử dụng của mình.
Phần 1: [permalink id=”1955″ text=”PRIVATE CLOUD LÀ GÌ VÀ TẠI SAO DOANH NGHIỆP LẠI CẦN ĐẾN?”]