VMware Cloud Foundation #2

VMware Cloud Foundation kết hợp các khối cấu trúc phần mềm SDDC bao gồm VMware vSphere, VMware vSAN, VMware NSX. Những điều này cùng với khả năng tự động hóa của VMware SDDC Manager kết hợp thành một nền tảng SDDC thống nhất. Nền tảng mới này có thể được triển khai như một phần của đám mây riêng chạy bên trong trung tâm dữ liệu cục bộ (Onpremises Private Cloud) hoặc truy cập dưới dạng dịch vụ từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây (cloud provider). VMware Cloud Foundation được triển khai liền mạch vào trung tâm dữ liệu hiện tại của bạn và không yêu cầu phải sửa đổi mạng vật lý. Các tủ rack bao gồm một tập hợp chung các khối tích hợp từ 4 cho tới 32 máy chủ tương thích vSAN.

Cloud Foundation hỗ trợ kết nối uplink tại lớp L2 và cả L3 trong môi trường lớn hơn, nơi nhiều tủ rack được triển khai. Các tủ rack riêng biệt được kết nối với nhau bằng cách nối các thiết bị chuyển mạch ToR với một cặp thiết bị chuyển mạch liên kết tủ rack có tính dự phòng với cấu hình dual-LAG sử dụng các liên kết 40 gigabit riêng biệt. Kết quả mang lại là một cấu trúc liên kết mạng có khả năng chịu lỗi cao và có thể dễ dàng mở rộng cần thêm dung lượng, chỉ cần thêm máy chủ tương thích. Khi tủ rack của bạn đầy, chỉ cần thêm một tủ rack khác. Mạng tự động mở rộng khi bạn tăng dung lượng.

SDDC Manager của VMware phân bổ dung lượng đám mây vào các workload. Mỗi workload được hỗ trợ bởi một cụm vSphere chuyên dụng và được quản lý bởi vCenter Server riêng của nó. Trong workload, một vSphere distributed switch sẽ được tạo ra với nhiều port group được VLAN hỗ trợ để phân biệt và tách biệt các kiểu luồng dữ liệu khác nhau một cách logic. VMware NSX sau đó được tự động triển khai và cấu hình giúp dễ dàng tận dụng mạng ảo hiện đại và các dịch vụ bảo mật tiên tiến bao gồm VXLAN, LAN mở rộng ảo, bộ định tuyến ảo đến vật lý, tường lửa và định tuyến phân tán cho định tuyến và bảo mật cho trục dữ liệu Đông-Tây. NSX Edge Service Gateway cũng có thể được triển khai để quản lý định tuyến Bắc-Nam cùng với cân bằng tải và các dịch vụ NAT cho các workload đang chạy bên trong.