Dell EMC VxRail là gì ?

Dell EMC VxRail

Dell EMC VxRail là thiết bị siêu hội tụ Hyper-Converged, được cho là thay thế sẽ VSPEX BLUE và các hệ thống hạ tầng hội tụ khác của Dell EMC. VxRail bao gồm thíết bị compute, lưu trữ networking và các tài nguyên ảo hoá chỉ trong một thiết bị duy nhất. Cụ thể hơn, Dell EMC VxRail bao gồm phần mềm VMware VSAN, vSphere và vCenter
Dell EMC VxRail có các tính năng:

  • Thiết bị được cấu hình sẵn và test kĩ lưỡng
  • Nền tảng dựa trên các bộ vi xử lý Intel Xeon
  • Sức mạnh của 1 SAN được gói gọn trong thiết bị 2 rack
  • Quản lý tập trung
  • Phù hợp với hầu hết các ứng dụng và tác vụ

Các cấu hình All-flash của VxRail có thể gồm 12, 16, 20, 24 hoặc 24 core cho mỗi node. Các option cho khả năng lưu trữ lần lượt là 7.6TB, 11.4TB, 15.2TB và 19TB với lựa chọn 256 hoặc 512GB bộ nhớ RAM. Các thiết bị Hybrid có thể có 6-20 core cho mỗi node, 3.6TB đến 10TB lưu trữ và 64GB đến 256GB RAM
Dell EMC VxRail được thiết kế để phục vụ các nhau cầu về VDI (Virtual Desktop Infrastructure), ROBO (remote offices/ branch offices), xây dựng hệ thống private cloud.