6

Tiện ích iSCSI trên QNAP NAS

iSCSI là một tính năng giúp người dùng MAP ổ cứng NAS thành một Volume giúp các bạn sử dụng NAS được tiện lợi hơn. Bài viết này của tôi giúp các bạn có nhìn nhận rõ ràng hơn về tính năng này.
Các bạn vào “Control Panel” > “System Settings” > “Storage Manager” để tới trang quản lý iSCSI. các bạn có thể lựa chọn Advanced ALCBackup LUN để thiết lập một số lựa chọn nâng cao.

6

1/   Cấu hình iSCSI bằng tay

Để sử dụng tính năng này các bạn vui lòng làm theo các bước sau
1. Cài đặt iSCSI trên máy tính của bạn.
2. Kích hoạt tính năng iSCSI trên NAS.
3. Chạy iSCSI và kết nối với các máy muốn sử dụng iSCSI
4. Sau khi đăng nhập, bạn định dạng mục tiêu iSCSI (iSCSI Target) là có thể sử dụng NAS như một volume trên máy tính.
iSCSI Quick Configuration Wizard: Một NAS có thể tạo tối đa 256 iSCSI và LUN. Ví dụ bạn tạo ra 100 iSCSI thì LUN tối đa có thể tạo là 156. Nhiều LUN có thể được tạo ra cho một mục tiêu. Tuy nhiên, số lượng kết nối đồng thời tới iSCSI của các NAS là khác nhau, nó tùy thuộc vào cấu hình và khả năng của NAS. Kết nối quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu suất của NAS.
Thực hiện theo các bước sau để cấu hình dịch vụ iSCSI cho NAS:
1. Nhấn vào “Portal Management” để kích hoạt dịch vụ iSCSI. Nhấn “Apply” để áp dụng cài đặt.
2. Vào “Target Management” và tạo một iSCSI trên NAS. Nếu bạn chưa tạo bất cứ iSCSI và LUN nào thì hệ thống sẽ đưa ra nhắc nhở cài đặt nhanh iSCSI và LUN. bạn nhấn OK.
3. Chọn “create an iSCSI target with a mapped LUN” hoặc iSCSI target only. Sau đó click “Next
4. Chọn “Create iSCSI target with a mapped LUN“. Click “Next” .
5. Nhập tên mục tiêu, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn  “Data Digest” và “Header Digest“.
6. Nhập các thiết lập, nếu bạn sử dụng user và password trong mục “Use CHAP authentication” khi kết nối iSCSI thì hệ thống sẽ yêu cầu người dùng sử dụng thông tin này để đăng nhập.
     . Mutual CHAP : bật tính năng này để hai chiều giữa iSCSI và người khởi xướng.
     . Creating iSCSI LUNs: Một iSCSI LUNs là một logical volume được ánh xạ tới các mục tiêu iSCSI. Chọn một trong các phương thức sau đây để phân bổ không gian đĩa:
     . Thin Provisioning: Phân bổ không gian đĩa một cách linh hoạt. Bạn có thể phân bố phù hợp với dung lượng lưu trữ hiện có trên NAS. Khả năng lưu trữ của NAS có thể được mở rộng bằng cách mở rộng dung lượng RAID.
     . Instant Allocation: Phân bổ không gian đĩa để LUN ngay lập tức. Tùy chọn này đảm bảo không gian đĩa được gán cho LUN nhưng có thể mất nhiều thời gian để tạo ra các LUN.

2/   Target Management – Quản lý mục tiêu iSCSI

Nhập tên của LUN và xác định vị trí LUN. Nhập dung lượng cho LUN rồi chọn”Next“.
Xác nhận cài đặt và chọn “Next“.
Khi các mục tiêu và các LUN đã được tạo ra, chọn “Finish“.
Các mục tiêu và LUN được hiển thị trên danh sách dưới tab “Target Management“.
Bạn có thể tạo nhiều LUN cho một mục tiêu iSCSI. Trong phần này bạn có thể biết được những vấn đề sau:
a. Creating iSCSI Targets – Tạo mới các mục tiêu iSCSI
b. Switching LUN Mapping – Chuyển đổi giữa các  LUN mapping
c. iSCSI LUN Capacity Expansion – Mở rộng dung lượng cho iSCSI LUN
d. Optimizing iSCSI Performance – Tối ưu hóa năng suất iSCSI
 

a. Creating  iSCSI Targets

Bạn có thể tạo nhiều LUN cho một mục tiêu iSCSI. Thực hiện theo các bước dưới đây để tạo thêm nhiều LUN cho một mục tiêu iSCSI:
1. Click vào “Quick Configuration Wizard” dưới “Target Managerment”.
2. Chọn “iSCSI LUN” và nhấn “Next”.
3. Chọn phương pháp phân bổ. Nhập tên của LUN, chọn thư mục LUN, và xác định dung lượng cho các LUN. Nhấn “Next”.
4. Chọn các mục tiêu để Map tới LUN.
5. Xác nhận cài đặt và nhấp “Next”.
6. Khi LUN đã được tạo ra, bấm vào nút “Finish” để kết thúc.
7. LUN có thể được Map và unmap từ mục tiêu iSCSI bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể unmap LUN từ một mục tiêu và map nó đến mục tiêu khác.

Danh mục Trạng thái Mô tả
iSCSI target Ready Các mục tiêu iSCSI đã sẵn sàng nhưng chưa có client nào được kết nối.
Connected Các mục tiêu iSCSI đã được kết nối tới client
Disconnected Các mục tiêu iSCSI đã được ngắt kết nối.
Offline Các mục tiêu iSCSI đã ngừng hoạt động và không được kết nối.
LUN Enabled The LUN is active for connection and is visible to authenticated initiators.
Disabled Các LUN là không hoạt động và không tìm thấy nguồng.

b. Switching LUN Mapping

Thực hiện theo các bước dưới đây để map và unmap với một iSCSI LUN.
1. Chọn một iSCSI LUN cần unmap và nhấn vào nút “Disable“.
2. Nhấp vào “unmap” LUN sẽ xuất hiện trên các Un-Mapped iSCSI LUN List. Nhấp vào “Map” để map LUN đến mục tiêu khác.
3. Chọn mục tiêu để map LUN đến và nhấn vào nút “Apply“.
4. LUN được ánh xạ đến các mục tiêu.
Sau khi tạo ra iSCSI và LUN trên NAS. Bạn có thể dùng iSCSI trên máy tính của bạn để kết nối tới NAS và sử dụng volume này như một phân vùng trên máy tính của bạn.( phân vùng D, E, F, G…).

c. iSCSI LUN Capacity Expansion

NAS có thể hổ trợ khả năng mở rộng iSCSI LUN. Để làm được điều này các bạn có thể làm theo các bước dưới đây.
1. Xác định vị trí một iSCSI LUN trên danh sách iSCSI và chọn  “iSCSI” > “Target Management”. Click “Modify“.
2. Xác định dung lượng LUN. Chú ý rằng dung lượng LUN có thể tăng lên rất nhiều lần nhưng không thể giảm.
3. Nhấp vào “Apply” để lưu các thiết lập.

d. Optimizing iSCSI Performance iSCSI 

Trong môi trường đòi hỏi lưu trữ hiệu suất cao, chẳng hạn như ảo hóa, người dùng được khuyến khích để làm những điều sau đây để tối ưu hóa hiệu suất iSCSI và NAS.
Sử dụng instant allocation: Khi tạo một iSCSI LUN chọn “Instant Allocation” để đạt được hiệu suất cao hơn, tuy nhiên lợi ích của thin provisioning sẽ bị mất.
Tạo nhiều LUN: Tạo nhiều LUN theo bộ vi xử lý trên NAS (điều này có thể được tìm thấy trong “System Status“> “Resource Monitor”). Nếu NAS có bốn bộ vi xử lý, nó được khuyến khích để tạo ra bốn hoặc nhiều LUN hơn để tối ưu hóa hiệu suất iSCSI.
Sử dụng LUN khác nhau cho các ứng dụng tải nặng: Các ứng dụng, cơ sở dữ liệu… cần tốc độ đọc ghi cao thì cần hiệu suất LUN khác nhau.

3/   Kết nối iSCSI bởi Open-iSCSI Initiator trên Ubuntu Linux

Ở phần này sẽ giúp các bạn làm sao để sử dụng kết nối iSCSI trên hệ điều hành linux, trước khi sử dụng dịch vụ này các bạn cần đảm bảo rằng đã tạo ra một iSCSI trên NAS một cách chính xác.
Open-iSCSI Initiator là một phần mềm trên linux giúp bạn có thể sử dụng kết nối iSCSI vói NAS. Nếu trên OS của bạn chưa có thì bạn có thể download tại http://www.open-iscsi.org.
Sử dụng Linux Open-iSCSI Initiator: cài đặt gói open-iscsi
sử dụng lệnh:  # sudo apt-get install open-iscsi.
Thực hiện theo các bước bên dưới để kết nối. Bạn có thể cần phải sửa đổi iscsid.conf cho thông tin CHAP đăng nhập, chẳng hạn như node.session.auth.username & node.session.auth.password.
# vi /etc/iscsi/iscsid.conf.
Lưu và đóng tập tin, sau đó khởi động lại dịch vụ mở iSCSI.
 # /etc/init.d/open-iscsi restart.
Khám phá các mục tiêu iSCSI trên một máy chủ cụ thể, ví dụ, 10.8.12.31 với cổng mặc định 3260.
 # iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 10.8.12.31:3260.
Kiểm tra các nút iSCSI có sẵn để kết nối:
 # iscsiadm -m node.
Bạn có thể xóa các mục bạn không muốn kết nối đến với lệnh sau đây:
 # iscsiadm -m node –op delete –targetname THE_TARGET_IQN
Khởi động lại open-iSCSI  để đăng nhập vào các mục có sẵn
 # /etc/init.d/open-iscsi restart
bạn sẽ nhìn thấy thông tin đăng nhập như sau:
Login session [iface: default, target: iqn.2004-04.com:NAS:iSCSI.ForUbuntu.B9281B, portal: 10.8.12.31,3260] [ OK ]
Kiểm tra tình trạng thiết bị:
# dmesg | tail
Nhập lệnh sau đây để tạo một phân vùng / dev / sdb là tên thiết bị.
 # fdisk /dev/sdb
Định dạng phân vùng.
 # mkfs.ext3 /dev/sdb1
Gắn kết hệ thống tập tin.
 # mkdir /mnt/iscsi
 # mount /dev/sdb1 /mnt/iscsi/
Bạn có thể kiểm tra tốc độ I / O bằng cách sử dụng lệnh sau đây.
 # hdparm -tT /dev/sdb1
Dưới đây là một số “iscsiadm” lệnh liên quan.
Khám phá các mục tiêu trên host:
# iscsiadm -m discovery –type sendtargets –portal HOST_IP
Login a target:
# iscsiadm –m node –targetname THE_TARGET_IQN –login
Logout a target:
# iscsiadm –m node –targetname THE_TARGET_IQN –logout
Delete a Target:
# iscsiadm –m node –op delete –targetname THE_TARGET_IQN

4/   LUN Backup

A/ SAO LƯU iSCSI LUNs:
Trước khi sao lưu một iSCSI LUN, đảm bảo ít nhất một iSCSI LUN đã được tạo ra trên NAS. Để tạo ra các mục tiêu iSCSI và LUN, hãy làm theo các bước sau.
1. Chọn “Storage Manager” > “iSCSI” > “LUN Backup”. Click “Create a new job”.
2. Chọn “Back up an iSCSI LUN” và click “Next”.
3. Chọn source LUN để sao lưu. Nếu một tuyến LUN được chọn, NAS sẽ tự động tạo ra một điểm trong thời gian snapshot LUN.
4. Xác định điểm đến, nơi các LUN sẽ được sao lưu. NAS sẽ hỗ trợ LUN backup tới Linux share (NFS), một Windows share (CIFS/SMB), và một thư mục nằm trên hệ thống NAS. Nhấp vào “Test” để kiểm tra kết nối tới các đường dẫn cụ thể. Sau đó bấm vào nút “Next“.
5. Nhập tên cho backup LUN image, chọn thư mục lưu file backup.
6. Xác định lịch trình sao lưu, chọn thời gian sao lưu (Bây giờ, hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hoặc hàng tháng) và nhấn “Next”.
7. Các thiết lập này sẽ được hiển thị. Nhập tên hoặc sử dụng tên mặc định tạo ra bởi các NAS. Nhấn “Next”.
8. Tuyến Nhấp vào “Finish” để thoát.
9. Công việc sao lưu sẽ được hiển thị trên danh sách.
B/ PHỤC HỒI  iSCSI LUNs:
Để khôi phục lại một iSCSI LUN tren NAS, hãy làm theo các bước dưới đây:
1. Vào “Storage Manager” > “iSCSI” > “LUN Backup“. Click “Create a job”.
2. Chọn “Restore iSCSI LUN” và nhấp “Next”.
3. Xác định các giao thức, IP tên địa chỉ / máy chủ, và thư mục / đường dẫn của nguồn khôi phục lại. Nhấp vào “Test” để kiểm tra kết nối. Sau đó bấm vào nút “Next”.
4. Browse và chọn tập tin LUN image và nhấp “Next”.
5. Chọn đích và nhấp “Next”.
6. Các thiết lập này sẽ được hiển thị. Nhập tên hoặc sử dụng tên mặc định tạo ra bởi các NAS. Nhấn “Next”.
7. Click “Finish” để thoát.
C/ TẠO MỚI  iSCSI LUN Snapshots:
Trước khi tạo một iSCSI LUN snapshot,  đảm bảo ít nhất một iSCSI LUN và một mục tiêu iSCSI đã được tạo ra trên NAS.
Vào “Storage Manager”> “iSCSI”> “LUN Backup”. Nhấp vào “Create a job”.
1. Chọn “Create LUN Snapshot” và nhấp “Next”.
2. Chọn một LUN iSCSI trên NAS. Chỉ có một ảnh chụp có thể được tạo ra cho mỗi iSCSI LUN. Nhấn “Next”.
3. Nhập tên cho các LUN snapshot hoặc sử dụng tên mặc định tạo ra bởi các NAS. Chọn một mục tiêu iSCSI nơi LUN snapshot được ánh xạ tới. Nhấn “Next”. Các ảnh chụp LUN phải được ánh xạ tới một mục tiêu iSCSI khác nhau từ một bản gốc.
4. Xác định lịch trình snapshot và thời gian snapshot. Các ảnh snapshot sẽ được gỡ bỏ tự động khi thời gian snapshot thay đổi.
5. Các thiết lập này sẽ được hiển thị. Nhập tên hoặc sử dụng tên mặc định tạo ra bởi các NAS. Nhấn “Next”.
6. Click “Finish” để thoát.
7. Các ảnh chụp sẽ được tạo ra ngay lập tức. Tình trạng và thời gian sẽ được hiển thị trên danh sách.
D/ QUẢN LÝ  LUN Backup/Restore/Snapshot BẰNG Command Line:
người sử dụng NAS có thể bắt đầu hay dừng việc backup iSCSI LUN, phục hồi, hoặc công việc chụp bằng dòng lệnh. Thực hiện theo các hướng dẫn để sử dụng tính năng này.
1. Trước tiên hãy chắc chắn rằng các iSCSI LUN backup, restore, snapshot jobs đã được tạo ra trên NAS trong“Storage Manager”> “iSCSI”> “LUN Backup”.
2. Kết nối đến NAS sử dụng một tiện ích SSH như Pietty.
3. Đăng nhập vào NAS như một quản trị viên.
4. Nhập lệnh “LUN backup”. Các mô tả cách sử dụng lệnh sẽ được hiển thị.
5. Sử dụng lệnh lunbackup để bắt đầu hoặc dừng lại một sao lưu iSCSI LUN, restore hoặc snapshot trên NAS.
Tới đây là bạn thiết lập xong các lựa chọn cho việc sử dụng tính năng iSCSI trên NAS QNAP.
. /.
Các dòng sản phẩm trên đang được bán tại Nhất Tiến Chung chúng tôi, nhà phân phối sản phẩm QNAP, vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được chúng tôi tư vấn đầy đủ hơn.
Nguồn: https://www.qnap.com/i/en/
Võ Chí Hiếu – solution team
sol-team@nhattienchung.vn