VIRTUAL PRIVATE CLOUD

Đám mây ảo dùng riêng, hoàn toàn bảo mật

Virtual Private Cloud là gì?

Đám mây ảo dùng riêng (Virtual Private Cloud – VPC) là một phần tài nguyên được tách ra dùng riêng hoàn toàn từ một hạ tầng điện toán đám mây công cộng – public cloud, dựa trên kiến trúc hệ thống multi-tenant.

Bạn đăng ký một tổng tài nguyên và được tự do thêm/ bớt các VM, cấu hình hệ thống mạng giữa các VM, co dãn tài nguyên VM theo mong muốn.

SecuredSimpleScalableFlexible

BẢNG GIÁ THAM KHẢO

Để chọn gói dịch vụ đáp ứng đúng nhu cầu với ngân sách tối ưu, hãy liên hệ với NTC Cloud để được tư vấn cụ thể.

VPC 20

CPU 20 vCores
RAM 40 GB
HDD 1 TB
IP Public 5 IPs
Bandwidth (Shared) 100 Mbps
Min/Max vCore 1/28 vCores
Min/Max RAM 2/32 GB
Max Instances 20 VM(s)
12,500,000
đồng/tháng

VPC 30

CPU 30 vCores
RAM 60 GB
HDD 1 TB
IP Public 10 IPs
Bandwidth (Shared) 100 Mbps
Min/Max vCore 1/28 vCores
Min/Max RAM 2/32 GB
Max Instances 30 VM(s)
16,000,000
đồng/tháng

VPC 50

CPU 50 vCores
RAM 100 GB
HDD 1 TB
IP Public 15 IPs
Bandwidth (Shared) 100 Mbps
Min/Max vCore 1/28 vCores
Min/Max RAM 2/32 GB
Max Instances 50 VM(s)
26,000,000
đồng/tháng

VPC 70

CPU 70 vCores
RAM 140 GB
HDD 1 TB
IP Public 20 IPs
Bandwidth (Shared) 100 Mbps
Min/Max vCore 1/28 vCores
Min/Max RAM 2/32 GB
Max Instances 70 VM(s)
33,000,000
đồng/tháng

VPC 100

CPU 100 vCores
RAM 200 GB
HDD 1 TB
IP Public 25 IPs
Bandwidth (Shared) 100 Mbps
Min/Max vCore 1/28 vCores
Min/Max RAM 2/32 GB
Max Instances 100 VM(s)
43,500,000
đồng/tháng

VPC 120

CPU 120 vCores
RAM 240 GB
HDD 1 TB
IP Public 30 IPs
Bandwidth (Shared) 100 Mbps
Min/Max vCore 1/28 vCores
Min/Max RAM 2/32 GB
Max Instances 120 VM(s)
50,500,000
đồng/tháng

Bạn cần cấu hình khác?

Dự toán tài nguyên

Hoặc gọi 1900.558879 để được tư vấn