Deep Learning Solutions

Tăng cường khả năng xử lý dữ liệu real-time và training cho các mô hình neutral network, với hạ tầng phần cứng mạnh mẽ, được thiết kế để doanh nghiệp có thể scale-up và scale-out, tối ưu chi phí và thời gian triển khai.

Hạ tầng cho mạng lưới neural networks

Deep Learning được ứng dụng vào rất nhiều ngành công nghiệp bao gồm xe hơi tự hành, phát hiện các bệnh lý, công nghệ điện toán, nhận diện giọng nói và các ứng dụng trí tuệ. Cũng như các thuật toán Machine Learning, Deep Learning cũng dựa trên các thuật toán phức tạp và kỹ thuật thống kê. Artificial Neutral Network (ANN), Convolutional Neural Networks(CNN) và Recurrent Neutral Netwrok (RNN) là những ứng dụng của deep learning hiện đại – mạng lưới này mô phỏng tương tự như mạng lưới thân kinh của con người. Mỗi một loại network thần kinh được sắp xếp với những use case phức tạp, như: việc phân loại, clustering và dự đoán. Ví dụ, nhận diện hình ảnh và nhận diện khuôn mặt sử dụng CNN, trong khi xử lý ngôn ngữ – Natural Language Processing (NLP) sử dụng RNN. ANN, là network đơn giản hơn, thường được sử dụng để dự đoán, khi liên quan nhiều đến số liệu. Với hạ tầng IT truyền thống, thì các yêu cầu xử lý như vậy trở nên “quá khổ” so với khả năng đáp ứng. Muốn thật sự thành công với công nghệ Deep Learning, doanh nghiệp cần phải thật tối ưu platform của mình.

Enterprise platform – Giải pháp dành cho công nghệ AI

Đối với GPU, chúng ta có 1 bộ VXL với hàng ngàn core, có thể cùng lúc xử lý hàng triệu phép tính cùng lúc. Các việc render hình ảnh và deep learning cũng tương tự nhau, khi 2 tác vụ này đều phải xử lý rất rất nhiều ma trận số trên mỗi giây. Ngoài ra, cũng có 1 loại GPU, tên GPGPU – chuyên dụng cho các ứng dụng cần xử lý song song nhiều tác vụ, được xử dụng để tăng sức mạnh cho Deep Learning và công nghệ AI.

Dải sản phẩm chuyên dụng dành cho Deep Learning/AI

NTC mang đến cho khách hàng dải sản phẩm hoành chỉnh, giúp các doanh nghiệp nhanh chóng triển khai các ứng dụng AI, Deep Learning. Hạ tầng hệ thống sẽ được xây dựng gần sát nhất với yêu cầu của doanh nghiệp, tư vấn chuyên nghiệp từ các chuyên gia của hãng như HPE, Supermicro, Dell EMC, Fujitsu… nên sẽ đảm bảo doanh nghiệp sẽ có hệ thống như ý muốn với chi phí tốt nhất.

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ GIẢI PHÁP TỐI ƯU VÀ GIÁ TỐT NHẤT

NVIDIA® Tesla® V100

BASIC (2 Host + 1 SAN)

Intel® Xeon® Gold 5120 Dual Intel® Xeon® Silver 4114 Dual Intel® Xeon® Silver 4110
CPU (vCores) 112 80 64
RAM (GB) 256 256 256
GPU 2 x Volta GV100 2 x Volta GV100 2 x Volta GV100
Memory GPU 32GB HBM2 32GB HBM2 32GB HBM2
NVIDIA Tensor Cores 2 x 640 2 x 640 2 x 640
NVIDIA CUDA Cores 2 x 5120 2 x 5120 2 x 5120
Memory bandwidth 900 GB/sec 900 GB/sec 900 GB/sec
Storage (TB) 5 5 5
Hypervisor VMware VMware VMware
Starting at  Liên hệ Liên hệ Liên hệ

ADVANCE (3 Host + 1 SAN)

Intel® Xeon® Gold 5120 Dual Intel® Xeon® Silver 4114 Dual Intel® Xeon® Silver 4110
CPU (vCores) 168 120 96
RAM (GB) 384 384 384
GPU 3 x Volta GV100 3 x Volta GV100 3 x Volta GV100
Memory GPU 32GB HBM2 32GB HBM2 32GB HBM2
NVIDIA Tensor Cores 3 x 640 3 x 640 3 x 640
NVIDIA CUDA Cores 3 x 5120 3 x 5120 3 x 5120
Memory bandwidth 900 GB/sec 900 GB/sec 900 GB/sec
Storage (TB) 10 10 10
Hypervisor VMware VMware VMware
Starting at Liên hệ Liên hệ Liên hệ

SCALE UP

Intel® Xeon® Gold 5120 Dual Intel® Xeon® Silver 4114 Dual Intel® Xeon® Silver 4110
CPU (vCores) 56 40 32
RAM (GB) 128 128 128
GPU 1 x Volta GV100 1 x Volta GV100 1 x Volta GV100
Memory GPU 32GB HBM2 32GB HBM2 32GB HBM2
NVIDIA Tensor Cores 1 x 640 1 x 640 1 x 640
NVIDIA CUDA Cores 1 x 5120 1 x 5120 1 x 5120
Memory bandwidth 900 GB/sec 900 GB/sec 900 GB/sec
Hypervisor VMware VMware VMware
Starting at Liên hệ Liên hệ Liên hệ

NVIDIA® Tesla® P100

BASIC (2 Host + 1 SAN)

NVIDIA Tesla P100 Dual Intel® Xeon® Gold 5120 Dual Intel® Xeon® Silver 4114 Dual Intel® Xeon® Silver 4110
CPU (vCores) 112 80 64
RAM (GB) 256 256 256
GPU 2 x Pascal GP100 2 x Volta GV100 2 x Volta GV100
Memory GPU 16GB HBM2 16GB HBM2 16GB HBM2
NVIDIA CUDA Cores 2 x 3584 2 x 3584 2 x 3584
Memory bandwidth 720 GB/sec 720 GB/sec 720 GB/sec
Storage (TB) 10 10 10
Hypervisor VMware VMware VMware
Starting at Liên hệ Liên hệ Liên hệ

ADVANCE (3 Host + 1 SAN)

NVIDIA Tesla P100 Dual Intel® Xeon® Gold 5120 Dual Intel® Xeon® Silver 4114 Dual Intel® Xeon® Silver 4110
CPU (vCores) 168 120 96
RAM (GB) 384 384 384
GPU 3 x Pascal GP100 3 x Pascal GP100 3 x Pascal GP100
Memory GPU 16GB HBM2 16GB HBM2 16GB HBM2
NVIDIA CUDA Cores 3 x 3584 3 x 3584 3 x 3584
Memory bandwidth 720 GB/sec 720 GB/sec 720 GB/sec
Storage (TB) 10 10 10
Hypervisor VMware VMware VMware
Starting at Liên hệ Liên hệ Liên hệ

SCALE OUT

NVIDIA Tesla P100 Dual Intel® Xeon® Gold 5120 Dual Intel® Xeon® Silver 4114 Dual Intel® Xeon® Silver 4110
CPU (vCores) 56 40 32
RAM (GB) 128 128 128
GPU 1 x Pascal GP100 1 x Pascal GP100 1 x Pascal GP100
Memory GPU 16GB HBM2 16GB HBM2 16GB HBM2
NVIDIA CUDA Cores 1 x 3584 1 x 3584 1 x 3584
Memory bandwidth 720 GB/sec 720 GB/sec 720 GB/sec
Storage (TB) 10 10 10
Hypervisor VMware VMware VMware
Starting at Liên hệ Liên hệ Liên hệ


Bạn cần tư vấn nhanh?