CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

==============

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ DEDICATED SERVER

Số: NC-D699168

  • Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự năm 2015;
  • Căn cứ vào Luật Thương mại năm 2005;
  • Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2019 tại Thành Phố Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm có:

Bên A: CÔNG TY

Địa chỉ:
Điện thoại:
MST/CMND:
Người đại diện:
Chức vụ:

Bên B: CÔNG TY TNHH ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY NTC

Địa chỉ : Phòng 1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: 08. 54 333 338                                Fax: 08. 54 319 903
Tài khoản số: 1151100605009 – Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đông Sài Gòn
Mã số thuế: 0314 942 509
Người đại diện: Ông Nguyễn Chí Hà Hải
Chức vụ: Giám Đốc

Hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CUNG CẤP

Bên B cung cấp dịch vụ Dedicated Server cho Bên A với thông số kỹ thuật như sau:

STT Khoản mục Thông số kỹ thuật
1. Cấu hình máy chủ
2. UPS (bộ lưu điện)
3. Điện máy nổ dự phòng
4. Điều hòa nhiệt độ
5. Địa chỉ IP (giao thức Internet) tĩnh 01 IP
6. Băng thông trong nước 1Gbps / rack
7. Băng thông quốc tế 10 Mbps
8. Lưu lượng thông tin Không giới hạn
9. Ổ cắm mạng 1 Gbps
10. IP KVM
11. Hỗ trợ kỹ thuật 24x7x365
12. Quản trị máy chủ Bên A

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1 Giá cả

STT Khoản mục Đơn giá (VNĐ) (1) Số lượng máy chủ (Chiếc) (2) Thời gian (Tháng) (3) Thành tiền (VNĐ) (4)=(1)*(2)*(3) Ghi chú
1 Phí khởi tạo dịch vụ 2.000.000     0 Miễn phí
2 Phí thuê Dedicate Server 1 tháng  
Cộng VNĐ
VAT 10% VNĐ
Thành tiền

VNĐ

(Bằng chữ: )

2.2 Phương thức thanh toán:

Trong vòng 48 (bốn mươi tám) tiếng kể từ Hai Bên ký kết Hợp đồng, Bên A phải thanh toán cho Bên B các khoản phí sau:

a. Phí khởi tạo dịch vụ: Miễn phí

b. Phí thuê dịch vụ Dedicated Server có thời hạn tháng từ ngày đến với số tiền là: VNĐ (Bằng chữ: ) đã bao gồm 10% VAT. Bên A thanh toán định kỳ 01 tháng/lần với số tiền là: VNĐ (Bằng chữ: ) đã bao gồm 10% VAT.

Các khoản phí trên sẽ không được hoàn lại cho Bên A trong trường hợp Bên A đơn phương chấm hợp đồng trái với quy định tại hợp đồng này.

c. Hình thức thanh toán:

Chuyển khoản:

Số tài khoản: 1151100605009
Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Đông Sài Gòn
Đơn vị hưởng lợi: Công Ty TNHH Điện Toán Đám Mây NTC

Tiền mặt:

Công Ty TNHH Điện Toán Đám Mây NTC
Địa chỉ văn phòng: 20/69 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP.HCM.

2.3 Trong trường hợp Bên A không thực hiện Điều 2.2, Bên B có thể tạm ngừng dịch vụ hoặc ngắt tạm thời các dịch vụ khác mà không cần phải báo trước cho bên A dưới bất kỳ hình thức nào.

2.4 Bên B cung cấp hóa đơn tài chính hợp lệ cho Bên A cho việc thanh toán phí thuê dịch vụ của Hợp đồng này. Mọi thắc mắc về cước phí, hóa đơn của kỳ phát sinh dịch vụđược phản hồi và giải quyết trong vòng 30 ngày kế tiếp kể từ ngày phát hành hóa đơn. Sau thời hạn kể trên, nếu Bên B không nhận được phản hồi nào bằng văn bản từ Bên A về hóa đơn thì hai Bên cùng đồng ý là Bên A đã nhận được hóa đơn và chấp nhận thanh toán toàn bộ cước phí.

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

3.1 Bên A tự chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên, quản lý dịch vụ của mình.

3.2 Chịu trách nhiệm về các thông tin do Bên A tự cài đặt trên máy chủ tại địa điểm thực hiện dịch vụ của Bên B, đảm bảo các thông tin này không chứa phần mềm phá hoại. Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp. Không sử dụng dịch vụ của Bên B cung cấp cho mục đích Spam mail (gửi thư rác). Trường hợp Bên A vi phạm nghĩa vụ này, Bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

3.3 Vấn đề quản lý dữ liệu: Việc quản lý dữ liệu, thao tác dữ liệu, cập nhật và truy xuất hệ thống dữ liệu do Bên A tự thực hiện và cấp quyền hạn quản lý. Bên A tự chịu trách nhiệm với dữ liệu của mình.

3.4 Bên A có trách nhiệm bảo mật quyền truy nhập từ xa do Bên B cấp. Trường hợp Bên A sử dụng hoặc cung cấp cho Bên thứ ba (ngoài hợp đồng này) quyền truy nhập từ xa để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

3.5 Tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ Internet, quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền phần mềm cài đặt trên máy chủ (nếu có).

3.6 Thông báo cho Bên B về sự thay đổi thông tin của Bên A (địa chỉ, địa chỉ gửi hóa đơn thanh toán, số tài khoản…) trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc trước khi có sự thay đổi.

3.7 Thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản đã nêu tại Điều 2 Hợp đồng này.

3.8 Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn: Trường hợp Bên B không vi phạm nghĩa vụ trong Hợp đồng này mà Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì Bên A sẽ không được Bên B hoàn trả phí dịch vụ.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

4.1 Cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung đã thoả thuận trong Hợp đồng này, hướng dẫn, hỗ trợ Bên A triển khai, khai thác dịch vụ.

4.2 Bên B không chịu trách nhiệm các trường hợp máy chủ, hệ thống Bên A bị tấn công trực tiếp hoặc gián tiếp bởi bất kỳ hình thức hoặc nguyên nhân nào hoặc do lỗi từ website hay các phần mềm chuyên dùng do Bên A cài đặt trên hệ thống máy chủ.

4.3 Bảo đảm hệ thống hoạt động thông suốt 24/24 giờ trong ngày, 07 (bảy) ngày trong tuần ngoại trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 5 Hợp đồng này.

4.4 Bảo mật thông tin trên hệ thống máy chủ của Bên A trừ những trường hợp cần thiết để thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy định trong Hợp đồng này. Nghĩa vụ bảo mật này không áp dụng nếu có một yêu cầu hoặc lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này Bên B sẽ thông báo cho Bên A về việc tiết lộ thông tin này.

4.5 Nhanh chóng giải quyết các khiếu nại của Bên A về chất lượng dịch vụ, cước phí nhưng không được quá 20 (Hai mươi) ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Trường hợp pháp luật có thay đổi về thời hạn giải quyết khiếu nại nêu trên thì hai Bên sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm đó.

4.6 Không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về dữ liệu của Bên A lưu trữ tại Bên B trong trường hợp hệ thống máy chủ bị gián đoạn do các sự cố bất khả kháng.

4.7 Có quyền tạm ngừng dịch vụ trong trường hợp Bên A:

4.7.1 Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Điều 2 của Hợp đồng; hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trường hợp Bất khả kháng theo quy định tại Điều 5 dưới đây. Trường hợp này, Bên B không cần thông báo trước cho Bên A.

4.7.2 Bên A vi phạm các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và pháp luật liên quan. Trường hợp này, Bên B sẽ thông báo cho Bên A (qua điện thoại, email hoặc băn bản) trước khi tạm ngừng cung cấp dịch vụ.

4.8 Có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này trong trường hợp Bên A vi phạm các nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng này mà không thể khắc phục trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Bên A vi phạm; hoặc phương án khắc phục không được bên B chấp thuận. Trường hợp này, Bên A không được hoàn lại các khoản phí đã thanh toán cho Bên B.

4.9 Hỗ trợ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng: Nhất Tiến Chung hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng 24/7 qua các kênh

ĐIỀU 5: BẤT KHẢ KHÁNG

5.1 Nếu một trong hai Bên chịu ảnh hưởng của các sự kiện bất khả kháng (như: thiên tai, địch họa, lũ lụt, bão, hoả hoạn, động đất hoặc các hiểm họa thiên tai khác; hoặc việc đình công hay can thiệp của Nhà nước; hay bất kỳ sự kiện nào khác xảy ra ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ Bên nào và không thể lường trước được), thì được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng, với điều kiện là Bên bị ảnh hưởng đó đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và có thể để ngăn ngừa, hạn chế hoặc khắc phục hậu quả của sự kiện đó.

5.2 Bên bị ảnh hưởng bới sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ thông báo cho Bên còn lại. Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng xảy ra, các Bên được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

5.3 Nếu sự kiện bất khả kháng không chấm dứt trong vòng 40 (bốn mươi) ngày làm việc hoặc một khoảng thời gian lâu hơn và vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến việc thực hiện Hợp đồng thì Bên nào cũng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày dự định chấm dứt.

5.4 Khi sự kiện bất khả kháng chấm dứt, các Bên sẽ tiếp tục thực hiện Hợp Đồng nếu việc tiếp tục thực hiện Hợp đồng là có thể được.

ĐIỀU 6: TẠM DỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

     6.1 Tạm dừng:

Bên A có quyền tạm ngừng dịch vụ trong trường hợp:

  • Bên A thông báo bằng văn bản tới Bên B trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày dự định tạm ngừng dịch vụ. Thời hạn tạm ngừng mà Bên A yêu cầu không được quá 30 (ba mươi) ngày làm việc.

Bên B có quyền tạm ngừng dịch vụ trong trường hợp:

  • Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán theo Điều 2 của Hợp đồng; hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc trường hợp Bất khả kháng theo quy định tại Điều 5 Hợp đồng này. Trường hợp này, Bên B không cần thông báo trước cho Bên A.
  • Bên A vi phạm các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng này và pháp luật liên quan. Trường hợp này, Bên B sẽ thông báo cho Bên A trước khi tạm ngừng cung cấp dịch vụ ít nhất 03 (ba) ngày làm việc.

Trong quá trình tạm ngừng dịch vụ do Bên A hoặc Bên B thực hiện, Bên A vẫn phải thanh toán 50% cước phí hàng tháng cho Bên B trừ trường hợp Bất khả kháng theo Điều 5 Hợp đồng này.

     6.2 Chấm dứt:

Bên A có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

  • Chấm dứt bất kỳ thời điểm nào miễn là Bên A bồi thường cho Bên B một khoản ấn định trước tương đương với 50% giá trị còn lại của Hợp đồng tính từ thời điểm chấm dứt.
  • Trường hợp Bên B vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào trong Hợp đồng này mà làm gián đoạn dịch vụ của Bên A và không thể khắc phục trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được thông báo vi phạm hoặc Bên A không đồng ý với phương án dịch vụ hoặc sản phẩm thay thế. Trường hợp này Bên B chịu phạt một khoản bằng 8% giá trị còn lại của Hợp đồng tính từ thời điểm chấm dứt và bồi thường một khoản ấn định trước cho Bên A tương đương với 50% giá trị còn lại của Hợp đồng tính từ thời điểm chấm dứt.

Bên B có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

  • Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này trong trường hợp Bên A vi phạm các nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng này mà không thể khắc phục trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Bên A vi phạm. Trường hợp này, Bên A chịu phạt một khoản bằng 8% giá trị còn lại của Hợp đồng tính từ thời điểm chấm dứt và bồi thường một khoản ấn định trước cho Bên B tương đương với 50% giá trị còn lại của Hợp đồng tính từ thời điểm chấm dứt.

Các bên có quyền khấu trừ các khoản tiền phạt, bồi thường hoặc tiền chậm thanh toán vào khoản tiền mà một bên nợ hoặc đang giữ của Bên kia.

Khoản phạt vi phạm và bồi thường ấn định trước quy định ở điều này (trừ vi phạm chậm thanh toán) là toàn bộ số tiền một Bên phải trả cho Bên kia. Bên vi phạm sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào khác.

ĐIỀU 7: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng có thời hạn trong 24 tháng kể từ ngày bắt đầu tính phí thuê dịch vụ ghi nhận ở Điều 2 của Hợp đồng này. Trước khi hết hạn Hợp đồng 30 (ba mươi) ngày làm việc, Bên B gửi thông báo cho Bên A và đề nghị gia hạn. Trường hợp tiếp tục gia hạn Hợp đồng, Bên A xác nhận vào thông báo gia hạn và nộp đầy đủ các khoản cước phí mà Bên B quy định trong thông báo gia hạn chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước khi Hợp đồng cũ hết hạn.

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1 Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng, Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

8.2 Mọi thay đổi liên quan đến nội dung Hợp đồng phải được thông báo bằng văn bản cho Bên kia trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày làm việc. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc thay đổi nội dung Hợp đồng do nguyên nhân từ Bên nào thì Bên đó có trách nhiệm thanh toán.

8.3 Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng này (nếu có) sẽ được Hai Bên thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trường hợp Hai Bên không thống nhất giải quyết, thì vụ việc sẽ được chuyển đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết, phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc Các Bên phải chấp hành.

8.4 Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

(Đã Xác Nhận)

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

  NGUYỄN CHÍ HÀ HẢI