Quản Lý (Các) “Đám Mây” Trong Doanh Nghiệp

Ngày nay, phần lớn các doanh nghiệp đã triển khai hoặc đang có kế hoạch triển khai hệ thống điện toán đám mây phục vụ cho hoạt động của mình. Và do đó, các yêu cầu về khả năng quản lý cũng tăng lên. Họ cần có cơ chế theo dõi, thanh toán nội bộ […]

AI vs Machine Learning vs Deep Learning

Machine Learning Máy học – Machine Learning có vẻ không cần giới thiệu vì đã quá phổ biến rồi, nhưng với Deep Learning, thuật toán học máy đã được nâng lên tầm cao mới. Deep learning là cuộc cách mạng của máy học, với mức độ phức tạp tăng lên gấp bội, để mô phỏng […]

Phân loại người dùng VDI

Kiosk User Kiosk User được dùng để chỉ những người hay truy cập vào desktop được chia sẻ với nhiều người khác, chẳng hạn như máy tính để bàn trong trung tâm dịch vụ khách sạn và có thể sử dụng tất cả chức năng được cho phép mà không cần cung cấp bất kỳ […]