Hãy click chọn một cấu hình phù hợp với nhu cầu của bạn.
Bạn sẽ nhận được thông tin quản trị dedicated server trong vòng 59 phút.
Triển khai nhanh trong 59 phút - Thời gian thuê linh động - Chỉ từ 2.268.000đ/tháng.

ESPRESSO 1

CPU E3 1220 V3
RAM 8GB
HDD 2 500GB SATA
3,240,000
2,268,000
đồng/tháng

ESPRESSO 2

CPU E5 2620 V4
RAM 16GB
HDD 2 1TB SATA
4,120,000
2,884,000
đồng/tháng

ESPRESSO 3

CPU E5 2620 V4
RAM 16GB
HDD 2 2TB SATA
4,620,000
3,234,000
đồng/tháng

ESPRESSO 4

CPU E5 2650
RAM 16GB
HDD 2 300G SAS
5,540,000
3,878,000
đồng/tháng

ESPRESSO 5

CPU E5 2620v4
RAM 16GB
HDD 2 1TB SATA
6,310,000
4,417,000
đồng/tháng

ESPRESSO 6

CPU E5 2650
RAM 32GB
SSD 2 1TB
9,870,000
6,909,000
đồng/tháng

ESPRESSO 7

CPU E5 2640 V4
RAM 64GB
HDD 2 4TB SATA
SSD 2 250GB
10,710,000
7,497,000
đồng/tháng

ESPRESSO 8

CPU 2 E5 2640 V4
RAM 64GB
HDD 2 1.2TB SAS
SSD 2 250GB
17,570,000
12,299,000
đồng/tháng


Đăng ký cho: Cá nhân Công ty


1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng
Lưu ý
  1. Bạn sẽ nhận được tài khoản quản trị server qua email (có thể nằm trong Spam).
  2. Bạn có 48 giờ để hoàn tất việc thanh toán. Sau 48 giờ, nếu chúng tôi chưa nhận được thanh toán, server của bạn sẽ tạm ngừng hoạt động.
  3. Bạn tự chịu trách nhiệm toàn bộ về tính pháp lý của dữ liệu và bản quyền phần mềm sử dụng trên server theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
Tôi đồng ý các điều khoản trên và chi tiết tại đây
 
Hotline    1900 558879    cloud@thegioimaychu.vn