Tính năng Cache Acceleration trên QNAP và một số sản phẩm hỗ trợ SSD caching

Dựa trên công nghệ SSD, tính năng tăng tốc bộ nhớ cache được thiết kế để tăng hiệu suất truy cập của Turbo NAS. Đối với tính năng này, ổ SSD cần phải được cài đặt để kích hoạt chức năng này.
Tính năng này chỉ hỗ trợ cho một số dòng sản phẩm nhất định, sau đây là danh sách một số dòng sản phẩm có hỗ trợ tính năng này:

Model SSD Tray* Số SSD hỗ trợ
TS-x79U-SAS All Hơn 2
SS-x79U-SAS All Hơn 2
TS-ECx80U-RP Disk 1, Disk 2, Disk 3, Disk 4 4** SSD
TS-ECx80 Pro Disk 5, Disk 6, Disk 7, Disk 8 4** SSD
TS-x79U Disk 3, Disk 4  Chỉ 2 SSD
TS-x79 Pro Disk 7, Disk 8 Chỉ 2 SSD
TS-x70U Disk 3, Disk 4 Chỉ 2 SSD
TS-x70 /TS-x70 Pro Last two trays Chỉ 2 SSD
TVS-x63 *** All Không hạn chế
TS-x51 All Không hạn chế
TS-x53 Pro /SS-x53 Pro All không hạn chế
TS-453 mini Disk 1, Disk 2 Chỉ 2 SSD
 • SSD chỉ được phát hiện khi gắn ở các vị trí nói trên.
 • Các dòng sản phẩm TS-ECx80 có hỗ trợ thêm 2 cổng cache mSATA.

Tham khảo bảng dưới đây để sử dụng cấu hình phù hợp:

Bộ nhớ cacche RAM Yêu cầu
512 GB từ 1 GB tới 4 GB
1 TB từ 4 GB tới 8 GB
2 TB từ 8 GB tới 16 GB
4 TB Trên 16 GB
 •  Ví dụ, đối với 1 TB dung lượng SSD, ít nhất là 4GB RAM được yêu cầu cho NAS.

Creating SSD Volumes

Thực hiện theo các bước dưới đây để tạo SSD volume:

 1. Click “Create”.
 2. Chọn SSD và kiểu bộ nhớ cache để tạo SSD cache volume. Click “Create”.
 3. Xin lưu ý rằng tất cả các dữ liệu trên ổ đĩa cứng được chọn) sẽ bị xóa. Nhấp vào “OK” nếu bạn chắc chắn về điều này.
 4. Một SSD cache volume được tạo ra.

Removing SSD Volumes

Làm theo các bước dưới đây để xóa SSD volume:

 1. Click “Remove”.
 2. Xin lưu ý rằng tất cả các dữ liệu trên ổ đĩa cứng được chọn) sẽ bị xóa. Nhấp vào “Có” nếu bạn chắc chắn về điều này.
 3. SSD volume được removed.

Expanding SSD Volumes

Thực hiện theo các bước dưới đây để mở rộng SSD volume:

 1. Click “Add SSD Drive”.
 2. Chọn ổ đĩa SSD (s) từ danh sách và bấm vào nút “Expand”.
 3. Xin lưu ý rằng tất cả các dữ liệu trên ổ đĩa cứng được chọn) sẽ bị xóa. Nhấp vào “Yes” nếu bạn chắc chắn về điều này.
 4. SSD volume được mở rộng.

Configuring Volumes for SSD Cache

Thực hiện theo các bước dưới đây để cấu hình volumes cho SSD cache

 1. Click “Cache Setting”.
 2. Chọn hoặc bỏ chọn một volume để enable/disable bộ nhớ cache SSD. Nhấn “Finish” để kết thúc.
 3. các cài đặt đã được áp dụng cho các volume vừa chọn.

================================================================================
THE END!
Các dòng sản phẩm trên đang được bán tại Nhất Tiến Chung chúng tôi, nhà phân phối sản phẩm QNAP, vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được chúng tôi tư vấn đầy đủ hơn.
Nguồn: https://www.qnap.com/i/en/
Võ Chí Hiếu – solution team
sol-team@nhattienchung.vn