OnApp – Giải pháp quản lý hoàn chỉnh cho hệ thống Cloud

END-TO-END CLOUD MANAGEMENT.

OnApp cloud management platform giúp đẩy nhanh việc triển khai dự án cloud, dễ dàng hơn và tiết kiệm chi phí hơn cho các nhà cung cấp dịch vụ, cũng như doanh nghiệp. Đây là giải pháp quản lý hạ tầng IT đầy đủ nhất và đẩy nhanh qúa trình go-to-market cho public, private và cả hybrid cloud.

  • Hybrid – Quản lý VM và on-premises private cloud với cùng 1 platform – VMware, Xen, KVM và EC2.
  • Multi-cloud – cung cấp tài nguyên từ các nguồn hạ tầng bên dưới để xử lý workload, quản lý trong cùng 1 giao diện dashboard. Có thể them các node global, vị trí địa lý tuỳ theo nhu cầu với tính năng OnApp Federation..
  • One pane of glass – Quản lý cloud, bare metal, smart servers, SaaS, PaaS, CDN & DR ngay trong cùng 1 giao diện UI.
  • Turnkey – OnApp bao gồm cả các tính năng đầy đủ như các công cụ đo lường hệ thống suite of metering, monitoring, bảo mật, và cả hệ thống billing (tính tiền tự động).

OnApp Cloud

OnApp được xem như là giải pháp hoàn chỉnh cho việc triển khai và quản lý private, public và hybrid cloud, với các tính năng multi-Hypervisor, multi-location và hỗ trợ cả multi-cloud; tự động hoá – automation có thể được áp dụng cho cả số lượng lớn máy ảo- VM và thiết bị phần cứng; và được xem là bộ công cụ hoàn chỉnh, dễ dàng sử dụng, có cả portal cho end-user lẫn admin cho việc vận hành hệ thống cloud.

Chi tiết các tính năng

VMware, Xen, KVM & EC2

Xây dựng các dịch vụ public và private cloud trên nhiều công nghệ ảo hoá khác nhau và quản lý tất cả trong cùng 1 giao diện. OnApp cũng có thể quản lý tự động hoá cho cả bare metal, smart servers và các application server luôn.

Highly scalable

OnApp cho phép doanh nghiệp kiểm soát hoàn toàn tài nguyên, cho tới từng server được ảo áo; hỗ trợ điều chỉnh hiệu năng cho từng VM; nếu hệ thống bạn là multiple cloud cũng được quản lý dễ dàng thông qua 1 giao diện duy nhất; và tính nhiên OnApp cũng hỗ trợ cả tính năng auto-scaling (up lẫn out).

Highly Available

Cực kỳ ổn định và đã được “kiểm định” bằng các dự án trên khắp thế giới. OnApp bao gồm cả các chức năng failover, multi backup và khả năng mở rộng theo thời gian thực real-time replication và restore thông qua OnApp DRaaS.

Software Defined Storage

Với OnApp Sofware Defined Storage, doanh nghiệp không cần phải dùng external SAN cho hệ thống cloud – mặc dù OnApp vẫn có hỗ tất cả thiết bị lưu trữ theo block.

Đầy đủ công cụ quản trị dành cho admin

Tất cả các công cụ cần thiết cho việc quản trị hệ thống đều được OnApp cung cấp đầy đủ: metering, monitoring, billing, user management và workflow automation.

Hybrid multi-cloud management

OnApp Cloud có thể quản lý multiple on-premises cloud, và mở rộng nhu cầu theo public hoặc private cloud bằng OnApp Federation – tất cả đều được quản lý cùng lúc thông qua cùng 1 portal.

Giao diện dễ sử dụng và có thể điều chỉnh

OnApp Cloud có thể xem như là portal quản lý cloud có giao diện dễ sử dùng và linh hoạt nhất. Tương thích cho tất cả trình duyệt web, thiết bị iOS và Android. Portal có thể được tuỳ chỉnh lại tuỳ ý user và có hệ thống quản lý user, phân quyền cực kỳ tốt, để có thể phận biệt được các team như IT team, billing team hoặc thậm chí partner

Cơ chế quản trị bảo mật

OnApp có hệ thống bảo mật nhiều lớp multi-layer và bộ lọc kiểm soát user role, permission và limit – thêm nữa là tính năng tracking, logging và các công cụ xét duyệt, sẽ giúp doanh nghiệp quản trị hạ tầng cloud của mình tốt nhất có thể