SECURITY – RECOVERY – BACKUP

NTC tự hào đi tiên phong trong lĩnh vực phục hồi hệ hệ thống cho doanh nghiệp với 1 cú click, phục hồi toàn bộ hệ thống với bất kỳ Storage hoặc site failure. Giải pháp của NTC cũng dành cho việc duy trì hàng ngày, thiết lập sẵn việc clone các máy ảo cho các server vật lý hoặc VM được lưu trữ trên các dedicated server.

Phục hồi tức thì

Phục hồi lại bất kỳ server với 1 cú click duy nhất từ dashboard trên trình duyệt web. Các máy ảo của NTC được clone sẵn từ production server của khách hàng, luôn trong trạng thái up-to-date và sẵn sàng hoạt động.

 

Lưu trữ

Việc tích hợp hệ thống dự trên các policy định sẵn và Storage đủ cho việc de-duplicated data trong trường hợp cần thiết.

BACKUP

NTC thực hiệp full-backup server image, các ứng dụng và data, sau đó thực hiện incremental backup theo thời gian được định sẵn – thường sẽ là theo chu kỳ 15 phút.

Image result for sandbox server recovery

SANDBOX

NTC có môi trường hệ thống được tách biệt hoàn toàn dành cho việc testing các bản vá, upgrade và thay đổi cấu hình trước khi chuyển sang môi trường production thật sự.

DEDUPLICATION

Deduplication được thực hiện 2 lần, 1 lần tại source, và 1 lần tại repository, do đó sẽ giúp giảm thiểu Storage và băng thông network.

REPLICATION

NTC có các công cụ phục vụ cho các option, từ bare meal restore cho đến incremental failback. Bạn luôn có thể failback lại với phần cứng tương tự hoặc khác hẳn, từ vật lý cho đến máy ảo, máy ảo – máy ảo hoặc từ máy ảo – vật lý.

Image result for replication server vm

 Bạn cần tư vấn nhanh?