MANAGED SERVICES

Loại bỏ thời gian downtime, tăng cường tối đa tính ổn định của hệ thống, luôn bảo đảm các ứng dụng doanh nghiệp được hoạt động liên tục với dịch vụ quản trị hạ tầng từ NTC

Tính toán tốt nhất cho doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm đã triển khai nhiều hệ thống, NTC lên kế hoạch, quy trình và các framework để bảo đảm những vấn đề xảy ra trong hệ thống IT của doanh nghiệp luôn nằm trong dự tính. Dịch vụ quản trị của NTC được cam kết bằng sự cải thiện chất lượng liên tục, phát triển các quy trình phù hợp với từng công ty.

Nguồn: DataCenter

Framework cho dịch vụ quản trị IT

NTC tận dụng framework dịch vụ ITIL để chuyển hoá các lớp ứng dụng của doanh nghiệp thành các model dịch vụ quản lý 1 các hiệu quả. Khách hàng có thể an tâm giao 1 phần hoặc toàn bộ quy trình phần mềm ứng dụng, hạ tầng và platform cloud để NTC quản lý.

Các hoạt động trong quá trình Chuyển Giao
  • Đào tạo kiến thức chuyên môn
  • Định nghĩa chi tiết các SLAs
  • Định nghĩa quy trình cấu trúc cho đội ngũ support.
  • Ổn định danh mục các ứng dụng.
Các hoạt động trong quá trình Tối ưu
  • Chuẩn hoá các công cụ sử dụng và quy trình
  • Áp dụng phương pháp quản lý tinh gọn LEAN
  • Phát triển các danh mục dịch vụ.
Các hoạt động trong quá trình Chuyển đổi
  • Thực hiện việc hợp lý hoá danh mục.
  • Phát triển quy trình định nghĩa KPI
  • Cân đối các giá trị trong danh mục.

Related imageBạn cần tư vấn nhanh?