screen-shot-2017-01-03-at-09-40-26

Hướng dẫn lựa chọn Chip xử lý cho Server từ Intel

Hướng dẫn lựa chọn Chip cho Server từ Intel
Intel hiện có rất nhiều dòng sản phẩm Chip xử lý cho các tuỳ chọn Server, từ các Serer cho doanh nghiệp nhỏ, cho đến các cluster dùng cho phân tích Big Data, dễ dàng scale out, dành cho cho các Server chuyên xử lý những tác vụ quan trọng theo nhu cầu của BI (Business Intelligence) và các ứng dụng transactional. Các bộ xử lý của Intel cũng bao gồm rất nhiều công nghệ tiên tiến, giúp giải quyết những vấn đề liên quan đến cloud và các Data Center ảo (vDC – virtualized data center). Chọn đúng cấu hình Server với các yêu cầu business của doanh nghiệp sẽ đảm bảo hiệu suất, tính ổn định, tin cậy và mức độ an ninh mong muốn, trong khi vẫn tiết kiệm được chi phí sở hữu phần cứng. Bài viết này sẽ cung cấp những chỉ dẫn đến từ Intel giúp bạn trong việc quyết định lựa chọn bộ xử lý dựa trên tác vụ, mô hình triển khai DC và ngân sách của mình.
Dựa vào tác vụ – Applications and Workloads:
– Các tác vụ quan trọng (Critical) như: phân tích big data theo thời gian thực, Database lớn, Data warehousing, hệ thống ERP lớn, hệ thống phân tích transactional data theo giờ gian thực
Khuyến nghị: Dòng Intel Xeon E7 v2, Intel Itanium 9500 series
– Nhu cầu cao về xử lý Data: các ứng dụng BI, ERP, CRM, SCM, ứng dụng Decision Support, e-Commerce, database cho doanh nghiệp, Mô hình ảo hoá và hợp nhất lớn,
Khuyến nghị: dòng Intel Xeon Processor E7 v2
– Hạ tầng chuẩn: hạ tầng cho ảo hoá, phân tích Big Data, Mail và Web, Networking, database cho phòng ban, rendering, các ứng dụng Server, dịch vụ tài chính và ứng dụng Java.
Khuyến nghị: Dòng Intel Xeon E5 v3
– Dùng cho ứng dụng trên nền Cloud: Tất cả ứng dụng cho business, từ hạ tầng chuẩn cho đến tác vụ quan trọng (dòng E5 v3 và E7 v2). Còn đối với một số dịch vụ nhẹ nhàng hơn như: Web Ultra-low, Media, VDI, Gaming, Object Caching, basic decicated hosting, truyền tải nội dung tĩnh (dùng dòng Xeon E3 v3 hoặc Atom C2000)
– Đối với một số doanh nghiệp nhỏ hoặc các phòng ban: các tác vụ chủ yếu như: Ảo hoá, các ứng dụng business cơ bản
Khuyến nghị: Dòng Intel Xeon E3 v3
– Tác vụ cần hiệu suất cao: dịch vụ khai thác số, Năng lương, dịch vụ tài chính, y tế, nâng cấp HPC, khoa học, nghiên cứu thời tiết
Khuyến nghị: Dòng Intel E5 v3, bộ xử lý kép Phi, E7 v2, E3 v3 family
screen-shot-2017-01-03-at-09-40-26
Dựa trên các yêu cầu cho Data Center:
**Với Server 1 đến 4 chip xử lý: dòng Intel Xeon E5
Độ tin cậy, an toàn dữ liệu: tương đối tốt.
Hiệu suất, bộ nhớ, độ ổn định của I/O: 1-4 socket; 1.5TB bộ nhớ RAM (2 socket)
Mô hình triển khai: Scale OUT: khả năng triển khai nhanh, có thể thêm nhiều Server khi doanh nghiệp mở rộng
**Với Server từ 2 đến 256 bộ xử lý: dòng Intel Xeon E7
Độ tin cậy, an toàn dữ liệu: Chuẩn nhất
Hiệu suất, bộ nhớ, độ ổn định của I/O: 2-256 socket; 6 TB bộ nhớ RAM (4 socket); 12 TB RAM (8 socket)
Mô hình triển khai: Scale UP: sử dụng ít Server hơn nhưng mạnh hơn, cho các ứng dụng có nhu cầu cao hoặc cao bất thường tại một số thời điểm – heavier peak period; hệ thống Rack và khay Server được mở rộng nhờ vào node controller của bên thứ 3.
**Với Server dùng dòng Intel Itanium hoặc 9500 series (chủ yếu HP-UX)
Độ tin cậy, an toàn dữ liệu: Chuẩn nhất
Hiệu suất, bộ nhớ, độ ổn định của I/O: 2-32 socket; 2 TB bộ nhớ RAM (4 socket)
Mô hình triển khai: tương tự Server từ 2 đến 256 bộ xử lý
screen-shot-2017-01-03-at-09-41-25
**Một số yêu cầu đặc biết khác:
– Dùng trong các Microserver(Extreme Density): Server 1 bộ xử lý E3 v3 hoặc dòng Atom C200
– HPC (Extreme Parallelism): Intel Xeon Phi
– Media Server: Dòng Intel E3 v3
Nguồn: http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/guides/enterprise-reliability-xeon-itanium-server-guide.pdf