Hiệu năng của hệ thống Storage: IOPS, latency và throughput

Đây là 3 khái niệm mà bất cứ Sys Admin nào cũng quan tâm khi bắt đầu xây dựng hệ thống Storage, và những ai mong muốn cải thiện tốc độ Cloud Server/Private Cloud của mình. Trong bài này, NTC sẽ đi sâu vào khái niệm IOPS, còn latency và throughput sẽ dành cho post … Đọc tiếp Hiệu năng của hệ thống Storage: IOPS, latency và throughput