Enterprise Cloud Server – EVM

Dịch vụ cho thuê máy chủ ảo EVM của NTCCloud cung cấp cho khách hàng các máy ảo có hiệu năng xử lý cao trên nền tảng VMWare và hạ tầng phần cứng với cấu hình mạnh mẽ.

 

Bảng giá máy chủ ảo EVM

CPU (vCore) RAM (GB) Storage (GB) Giá
EVM-S1 4 4 100 700,000 VNĐ/th Chọn
EVM-S2 4 8 100 900,000 VNĐ/th Chọn
EVM-M1 6 12 100 1,300,000 VNĐ/th Chọn
EVM-M2 8 12 100 1,500,000 VNĐ/th Chọn
EVM-L1 12 16 100 2,100,000 VNĐ/th Chọn
EVM-L2 16 16 100 2,500,000 VNĐ/th Chọn
EVM-X 24 32 400 4,400,000 VNĐ/th Chọn

Tất cả các gói trên:
  • Backup hàng ngày / 7 gần nhất
  • Đã bao gồm 01 IP public

Tài nguyên bổ sung thêm

Tài nguyên Giá
CPU 100,000 VNĐ / vCore
RAM 50,000 VNĐ / GB
Storage 50,000 VNĐ / 50GB
IP Public 150,000 VNĐ / IP