Vui lòng trả lời các câu hỏi sau để đội ngũ NTC Cloud tư vấn bạn các vấn đề về hạ tầng Cloud.

Name Email Phone
1. Khoảng bao nhiêu phần trăm hạ tầng CNTT công ty bạn hiện đang sử dụng là Cloud Computing?
2. Doanh nghiệp của bạn đang sử dụng dịch vụ hạ tầng (IaaS) đúng không?
3. Loại dịch vụ hạ tầng gì mà doanh nghiệp bạn đang sử dụng?
4. Doanh nghiệp bạn có đang sử dụng dịch vụ nền tảng (PaaS) hay không?
5. Doanh nghiệp có đang sử dụng dịch vụ phần mềm (SaaS) hay không?
6. Loại dịch vụ phần mềm ứng dụng nào mà doanh nghiệp bạn đang sử dụng?
7. Doanh nghiệp bạn có đang sử dụng Private Cloud hay không?
8. Doanh nghiệp bạn đã bắt đầu sử dụng dịch vụ Cloud từ lúc nào?
9. Quyết định sử dụng Cloud Computing được sự tư vấn của phòng IT, hay từ yêu cầu của phòng kinh doanh?
10. Đội ngũ kinh doanh đã hỗ trợ doanh nghiệp trong việc sử dụng công nghệ Cloud như thế nào?
11. Doanh nghiệp có nhận được yêu cầu sử dụng Cloud từ phòng ban cụ thể nào không?
12. Phòng ban nào trong công ty yêu cầu phải sử dụng công nghệ Cloud?
13. Điều lo lắng nhất của doanh nghiệp khi sử dụng Cloud là gì?
14. Mức độ ưu tiên của việc mở rộng của doanh nghiệp khi sử dụng công nghệ Cloud trong vòng 12 tháng tới?
15. Lợi ích lớn nhất của doanh nghiệp khi sử dụng công nghệ cloud là gì?
16. Trong vòng 1 năm, có khoảng bao nhiêu % hạ tầng của doanh nghiệp sẽ sử dụng Cloud?
17. Loại dịch vụ Cloud nào doanh nghiệp sẽ sử dụng trong vòng 1 năm?
18. Doanh nghiệp bạn có yêu cầu tự phát triển hệ thống Private Cloud hay không?
19. Công nghệ Cloud có ý nghĩa như thế nào đối với bộ phận IT trong doanh nghiệp bạn?