VIRTUAL PRIVATE CLOUD – VPC

Đám mây dùng riêng ảo (Virtual Private Cloud – VPC) là một phần tài nguyên được tách ra dùng riêng hoàn toàn từ một Hạ tầng điện toán Đám mây Công cộng (Public Cloud), dựa trên kiến trúc hệ thống multi-tenant. Những đặc điểm nổi bật của Virtual Private Cloud – VPC: – Triển khai […]

Quản Lý (Các) “Đám Mây” Trong Doanh Nghiệp

Ngày nay, phần lớn các doanh nghiệp đã triển khai hoặc đang có kế hoạch triển khai hệ thống điện toán đám mây phục vụ cho hoạt động của mình. Và do đó, các yêu cầu về khả năng quản lý cũng tăng lên. Họ cần có cơ chế theo dõi, thanh toán nội bộ […]