bv-1-img-1

Ảo hoá và những lợi ích mang lại

Ngày này, đi đến đâu cũng nghe cụm từ: Ảo Hóa (virtualization),Ảo hóa máy Chủ, Ảo Hóa phần cứng: CPU, RAM, HDD, Storage….Và xây dựng nên hệ thống Private Cloud, Pulic Cloud Cloud, Hybrid Cloud…
Có rất nhiều hãng tên tuổi như VMWare (vSphere ESXi,vCloud…), Microsoft (HyperV, Azure..), Parallels (Virtuozzo), Google Cloud, Amazone Cloud….
Ảo hóa  là công nghệ cho phép chạy đồng thời nhiều VM (Virtual Machine) trên cùng phần cứng vật lý . Cùng chia sẽ tài nguyên phần cứng và được quản lý bởi lớp ảo hóa (Hypervisor), được quản lý cấp phát tài nguyên hợp lý, tránh lãng phí …
bv-1-img-1
Lợi ích của Ảo Hóa mang lại:

  • Quản lý tập trung, dễ vận hành.
  • Tận dụng khai thác tối đa hiệu suất tài nguyên.
  • Tiết kiệm chi phí, không gian chỗ đặt.
  • Dễ dàng bảo trì, nâng cấp, mở rộng hệ thống.
  • Tính sẵn sàng cao. Hệ thống không downtime…

 
Hệ thống công ty NTCCloud đã Ảo Hóa, còn bạn thì sao?